- Når en vanlig treromsleilighet i Oslo stort sett går 400 000 kroner over takst, sier det seg selv at verdi- og lånetakst er helt unyttig, sier Nilsen.

Den siste tiden har det kommet frem at det er svært store sprik på boligtakst, og at takstmenn i enkelte tilfeller lar megler bestemme taksten.

- Hvorfor skal takstmann ta seg 3-4000 kroner i honorar for å spørre megleren om verdien på boligen? Dette må vi bort fra. Det er jo megleren som sitter i budrundene og har kunnskap om markedet, sier Nilsen.

- Ikke kompetent
I tillegg til blant annet å selge boligskifteforsikringer foretar Anticimex 10 000-15 000 bygningsinspeksjoner i året, og utarbeider tilstandsrapporter. En tilstandsrapport gjør rede for hvilken tilstand boligen faktisk er i.

Nilsen påpeker at dagens takst er en kilde til rettstvister, og omtaler den som «middelaldersk».

- Takstbegrepet bør bort fordi forbruker oppfatter at dokumentet sier noe om boligens tilstand, noe taksten slett ikke gjør, poengterer Nilsen.

En verdi- og lånetakst gir en vurdering av boligens omsetningsverdi og låneverdi, men gir ikke informasjon om hvorvidt boligen har skjulte mangler. Derfor jobber Forbrukerrådet for å innføre obligatorisk tilstandsrapport.

- Den som har utført verdi- og lånetaksten er ikke nødvendigvis kompetent til å lage en byggteknisk rapport, og dermed vil takstmenn i denne kategorien tvilholde på verdi- og lånetakst fordi det er der de kan tjene penger. I Oslo kan de jo bare kopiere taksten fra naboleiligheten og leve godt på det, sier Nilsen.

- Selgeren får svi
Selgeren må ofte ta støyten for takstmannens feil. Det skyldes at lovverket gjør det gunstig å gå etter selger, ikke takstmenn, påpeker Nilsen.

- Hvis takstmannen gjør en feil, får selgeren svi. Det er helt håpløst.

Han mener også at det er et stort problem at takstmenn referer til selgers opplysninger uten at de kvalitetssikres.

Sterke bånd
- Når det gjelder viktige spørsmål i livet, vil vi gjerne ha mer enn én oppfatning om hva svaret er. Megler kan godt anslå boligens verdi. Men i tillegg må det gjøres av en takstmann som ikke har interesser i salget, i motsetning til meglere og boligskifteforsikringsselskaper, sier administrerende direktør Arne Støbakk i Norges Takseringsforbund.

Han vedgår likevel at takstmenn kan ha interesser i salget.

- Jeg er bekymret for at eiendomsmeglere og eierskifteforsikringsselskaper knytter for sterke bånd til takstmann, og gjør ham til et redskap. Det er uheldig, vedgår Støbakk.

I motsetning til Nilsen vil han slett ikke at verdi- og lånetaksten fjernes. Derimot ønsker han at taksten skal bli en sentral del av en obligatorisk boligsalgsrapport, som han håper myndighetene lovhjemler i loven om avhending av fast eiendom.

- Og for at takstmannens rådgivning skal bli så fri som mulig burde denne rapporten forligge allerede når boligselger inngår kontrakt med megler og forsikringsselskaper. Slik at det selgeren som velger takstmann, sier Støbakk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.