Etter et fall gjennom 2007 og 2008 har norske boligpriser nå tatt seg opp igjen og kommet over toppnivået fra sommeren 2007.

I en tale på OMF-forum i regi av Finansnæringens Fellesorganisasjon onsdag peker sentralbanksjef Svein Gjedrem på at vi her til lands har vært gjennom den største uavbrutte perioden med vekst i boligprisene.

- Reelt sett er boligprisene i Norge tredoblet siden bunnen i 1992. Boligprisene falt i 2007 og 2008, men har tatt seg opp igjen og nominelt kommet over toppnivået fra sommeren 2007, sier Gjedrem i talen ifølge manuskriptet som Norges Bank offentliggjorde onsdag formiddag.

- Veksten i boligpriser de to siste tiårene har også vært svært sterk sammenliknet med land hvor boligbobler har bristet, sier sentralbanksjefen.

Les: Boligekspert advarer mot dansk bombe

 

Flere farer
Den sterke prisveksten gjør at Gjedrem nå ser flere farer i boligmarkedet. Han peker på at høy skattesubsidiering av å eie bolig, og mye lån til flytende rente bidrar til at aktivitet og priser i det norske boligmarkedet svinger mye.

<b>Sjekk boligprisene der du bor</b>

- Norske husholdninger har høy gjeld sammenlignet med husholdninger i andre land. Boliglån med høy belåningsgrad, det vil si over 80 prosent av boligens verdi, har også økt i omfang, påpeker sentralbanksjefen.

Historisk sett har perioder med sterk vekst i boligpriser vært etterfulgt av perioder med fall, minner Gjedrem om.

- Boligprisene kan falle mye og det i løpet av noen få år. Belåningsgraden på lånene vil da gå opp. Kredittforetakene bør derfor ta høyde for svingninger i boligmarkedet når de utsteder OMF-er, sier sentralbanksjefen.

Har Gjedrem rett? Er det fare for at boligprisene kan falle mye? Diskuter saken nedenfor!

Han peker på at det har vært svært attraktivt for norske banker å låne ut til boligformål.

- Selv under bankkrisen rundt 1990 tapte norske banker lite på boliglån, konstaterer Gjedrem.

- For den enkelte bank fortoner boliglån seg som sikre. Men svingninger i boligmarkedet, som går hånd i hånd med skiftende spareatferd, er likevel en kilde til konjunktursvingninger og store tap når bankene må avskrive lån til bedrifter som selger varer og tjenester til husholdninger,

Lave risikokrav for boliglån bidrar til at bankene kan yte mye lån og belåne egenkapitalen kraftig.

- Det gjør bankene mer utsatte for forstyrrelser i markedene for finansiering. De lave risikovektene på boliglån fører dermed også til høyere likviditetsrisiko i banksystemet vårt, sier Gjedrem.

I går la Norges bank frem den kvartalsvise utlånsundersøkelsen sin, som viser at folks låneapetitt er på full fart oppover igjen:

Les hele saken: Bankene drøyer renteøkningene

Umoden finansiering
Gjedrem mener den norske boligfinansieringen er lite utviklet og fortsatt umoden.

- Vi har stort innslag av lån med flytende rente. Tilbudet av fastrentelån er mindre kundevennlig enn for eksempel i Danmark, hvor det er rimeligere å kjøpe seg ut av kontrakter med fast rente, og hvor det er et annenhåndsmarked som kan spre risikoen.

Gjedrem oppfordrer derfor kredittforetakene til å ta høyde for at boligprisene kan komme til å svinge mye i tiden som kommer.

- Belåningsgraden på boliglån er til dels urovekkende høy. Og sist, men ikke minst, bankene har delvis finansiert sine boliglån med kortsiktige swaplån i utlandet. Det er ikke bærekraftig. Jeg håper at dette forumet kan bidra til et bedre fundament for boligfinansieringen i landet vårt, er Gjedrems oppfordring.

Les også:
<b>Selger boligene på første visning</b>

<b>Slik prises boligen din</b>

<b>Her får du beste lånerente akkurat nå</b>

Har Gjedrem rett? Er det fare for at boligprisene kan falle mye? Diskuter saken!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.