DnB Nor Markets er skråsikre i sin rapport "Økonomiske utsikter nr. 1 2011" på at oljeprisen skal videre opp. Langt opp.

I høst og vinter har oljeprisen skutt ny fart. Fra å ha ligget rundt 75-80 dollar fatet tidlig på høsten, klatrer den nå mot 100 dollar. Hoveddriverne har vært overraskende sterk etterspørselsvekst i OECD, mangel på diesel i Kina og en svært kald start på vintersesongen på den nordlige halvkule.

I tillegg har spekulanter bygget opp rekordstore posisjoner, et tegn på at også finansielle spillere har bidratt i oljeprisrallyet som oppsto i desember.

Vil nå 150 dollar
DnB Nors oljeanalytiker Torbjørn Kjus kaller det en «forventet priseksplosjon».

- Vi tror fortsatt at det vil bli nødvendig å rasjonere oljeetterspørselen i perioden 2012-15, og at høyere oljepriser kreves for å realisere dette. Om fem år tror vi oljeprisen vil være 150 dollar fatet, skriver Kjus i DnB Nor Markets rapporten.

Om femårsprognosen for oljeprisen slår til, vil det ha betydelige konsekvenser for forbruksmønstre globalt.

- Får vi rett, vil det bety mye for folks personlige økonomi, konstaterer DnB Nor Markets.

Økonomene peker blant annet på at løpende konsumvalg vil reduseres og endres, og at svakere økonomisk vekst og sosial uro kan bli konsekvensene. Her er noen av ringvirkningene av en oljepris på 150 dollar fatet:

* Bilbruk og flyreiser vil måtte begrenses

* Inflasjonen vil øke som følge av dyrere plastikkprodukter og mer kostbar transport

* Matprisene vil stige, særlig for importert mat

* Naturgass vil øke sin markedsandel på bekostning av olje til oppvarming og industri- og kraftproduksjon

* Elektrisitet og naturgass vil gjennom innovasjon og politiske beslutninger øke sin markedsandel i transportsektoren

* Oljeprisene må muligens stige så høyt at de vil skape svakere økonomisk vekst, primært i OECD, men etter hvert også i landene utenfor OECD

* Stadig flere utviklingsland vil bli tvunget til å redusere subsidiene mot sluttbrukerne, som i neste runde vil føre til rasjonering av etterspørselen og sosial uro.

Ikke til å stagge
DnB Nor Markets mener Saudi Arabia har kontroll på oljeprisen de neste par årene, men at den etter 2012 vil bli vanskelig å holde igjen. Banken peker blant annet på at etterspørselen etter olje i utviklingslandene fortsetter opp til nye høyder drevet av befolkningsvekst, urbanisering og en voksende middelklasse.

- Det ser nærmest umulig ut å stagge etterspørselen etter olje i utviklingslandene i et femårsperspektiv. I tillegg tror vi de oljeproduserende landene utenfor OPEC vil gå inn i en mye tøffere periode de neste par årene enn det vi har sett i 2009 og 2010.

Kjus peker på at de siste seks månedene har etterspørselen fra landene utenfor OECD økt med 4,3 prosent mot samme periode året før, OECDs etterspørsel har økt med 2,2 prosent og produksjonen i landene utenfor OPEC har økt med 1,7 prosent.

- Hvis disse trendene fortsetter, vil markedet trenge 12 millioner flere fat om dagen fra OPEC i løpet av kun fem år for å komme i balanse. Dette vil ikke være mulig å oppnå, heter det i rapporten.

Derfor tror Kjus og økonomene i DnB Nor Markets at at politikerne igjen vil trenge hjelp fra stadig høyere oljepriser for å oppnå den rasjoneringen av etterspørsel som markedet mest sannsynlig kommer til å trenge.

- Vi vet ikke hvor høyt prisene må klatre for å dempe etterspørselen tilstrekkelig, eller hvor lenge markedet må handle på disse høyere nivåene. Det er bakgrunnen for at vårt prisestimat for 2015 er 150 dollar fatet, et rundt tall.

Les også: - Alarmerende høy oljepris
- Oljeprisen går inn i en farlig sone

Slik blir oljeprisen

Se video om hvordan oljeprisen blir i 2013:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.