- Inkassokrav og gjeld er en fryktelig dårlig start på voksenlivet. Derfor er det utrolig viktig at vi finner bedre løsninger enn de vi har i dag, sier direktør Jorge Jensen i Forbrukerrådets finansseksjon.

Inkassosaker blant unge voksne under 25 år har økt med nærmere 30 prosent de siste fem årene, mesteparten av disse sakene er tilknyttet kreditt og forbruksgjeld, viser tall fra Forbrukerrådets nye rapport om unge og inkassosaker, som skal presenteres neste mandag.

- Vi er bekymret for at det er for lett for unge å få kreditt. Når en er i alderen 18-25 år, er den kritiske sansen under utvikling, og en er mer lydhør for «Løp og kjøp»-presset markedet legger på dem, sier Jensen.

Ved utgangen av 2010 utgjorde nordmenns misligholdte forpliktelser 63,2 milliarder kroner. Dette er en økning på hele 5,3 milliarder fra året før, og det høyeste tallet noensinne. Unge voksne under 25 år stod for 25 prosent av disse tallene.

Flere unge voksne blir også tvunget til å søke gjeldsordninger - det siste året har andelen økt med hele 15 prosent, viser rapporten fra Forbrukerrådet.

Dårlig kommunikasjon kan være roten
- Vi har sett at kontraktene og kommunikasjonen mellom forbrukerne og finansmarkedet er veldig innviklet, og ikke spesielt god. Spesielt når det er unge involvert, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Mange unge ikke forstår hva de begir seg ut på når de inngår kontrakter, viser en undersøkelse Forbrukerombudet har gjennomført. Funnet støttes av Forbrukerrådets rapport fra i høst, som viste at 31 av 33 nordmenn verken forstår kontraktene de mottar eller inkassobrevene.

- Det er helt absurd at kommunikasjonen ikke er bedre, spesielt på inkassobrev. Du skal kunne skjønne når de kommer og tar fatt i deg, sier Jensen.

Han mener at dårlig kommunikasjonen er en viktig grunn til at unge er den gruppen med høyest vekst i inkassovarsler.

- Mange av selskapene vi har vært i kontakt med begynner å skjønne at de må bli flinkere. Om en mottar en kontrakt på ti A4-sider, så vil veldig få lese den, sier Nergård.

- Vi studerer tallene fra både Forbrukerrådet og Forbrukerombudet, og ser hva vi kan bidra med, bekrefter bank- og kapitalmarkeds direktør Jan Digranes i Finansnæringenes fellesorganisasjon.

Krever at det innføres strakstiltak
Mange banker tilbyr kredittkort i kundepakkene sine, dette mener Forbrukerrådet er lite klokt av bankene.

Mandag vil Forbrukerrådet foreslå flere tiltak, som de mener at bør innføres på dagen.

- Når kredittkort er inkludert i kundepakkene, regner vi det som en del av markedsføringen, og vi mener at kreditt markedsføres aggressivt. Kredittvurderingen av usikret gjeld er ikke god nok. Vi ser også at det er kredittgjelden eller forbruksgjelden som skaper de største problemene for unge voksne. For at dette skal endre seg må utlånerne ta mer ansvar, sier Jensen.

Derfor mener Forbrukerrådet at det må opprettes et nasjonalt gjeldsregister, som bankene og kreditorene plikter å sjekke før de godkjenner et lån.

- Utlåner burde også betale deler av inkassosalæret, i dag faller alt på skyldner, sier Jensen.

I 2010 var 40 prosent av nordmenns misligholdte forpliktelser inkassosalær, altså rundt 25 milliarder kroner, ifølge Forbrukerrådets rapport om inkasso og unge voksne.

Anbefaler tak for rentene
- Et tak på hvor mye kreditorene kan ta i renter hadde vært et godt tiltak, sier Jensen.

Han mener at regjeringen må dempe utlånsiveren ved å innføre renterestriksjoner ved utlån, slik at det blir mindre lønnsomt.

- Det burde dessuten være langt vanskeligere å ta beslag i lønnen til skyldnerne, sier Jensen.

Forbrukerrådet foreslår derfor innskrenkninger på denne formen for innkreving.

Les også: Frykt for ledighet gjør at vi studerer lenger

Dette mener ungdomspolitikerne om dagens boligmarked (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.