Ny versjon.

Derfor vil han ikke betro salg av hedgefond til dem.

Det er fortsatt ikke lov å markedsføre eller starte hedgefond i Norge, men saken ligger til behandling i Finansdepartementet og skal være klar i løpet av våren. Men noe frislepp blir det ikke snakk om.

- Ikke høy nok kompetanse
- Så lenge kompetansen og etikken i salg og rådgivning ikke er høyere vil jeg advare mot et generelt frislepp for salg av hedgefond til allmennheten, sier administrerende direktør i Kredittilsynet Bjørn Skogstad Aamo på Samfunnsøkonomenes valutaseminar på Sanderstølen i dag.

Kredittilsynet har dårlige erf#229er på dette feltet, og salget av strukturerte produkter fra bankene er et skrekkeksempel.

- Den erf#229 vi har fra bankenes salg av strukturerte produkter er noe av det vi har i bakhodet når vi sier at dette markedet ikke er modent for frislepp av nye produkter.

- Ikke ærlige
- Hvis alle var rederlige og ærlige hadde det ikke vært noe problem. Men det er de ikke, tordner Aamo fra talerstolen.

Forslaget om åpning for salg av hedgefond ligger fortsatt til behandling i Finansdepartementet, selv om saken skulle vært avgjort i fjor høst.

Kredittilsynet gikk i sin anbefaling til Finansdepartementet inn for en meget streng avgrensing av hvem som skulle få lov å putte penger i hedgefond.

- Det er råsalg av mange typer produkter som gjør at man ikke kan overlate til Acta eller bankene å selge hedgefond til allmennheten. Det er telefonsalg de driver med. Hadde vi hatt en helt annen standard på salg kunne vi sluppet mange regler, sier han.

Må ha råd til å tape

Bjørn Skogstad Aamo på vei ut på ski på Sanderstølen. Foto:
Bjørn Skogstad Aamo på vei ut på ski på Sanderstølen. Foto: (Foto: Ida von Hanno Bast)
Man må ha minst fem millioner kroner i bruttoformue, og må investere minst 500.000 kroner og være definert som profesjonell investor dersom man skal investere i hedgefond. Nå gir Aamo fondsselgerne skylden for de stramme reglene.

- Slik det er nå må vi sette grenser. Grensen er satt slik enten fordi disse har råd til å tape, eller har råd til å spørre noen om råd, sier Aamo.

- Mye råsalg
Kredittilsynet gjennomførte en undersøkelse i bankene ifjor høst av strukturerte produkter, og var ikke fornøyd med resultatet.

- Vi sendte et rundskriv, det ble ikke fulgt opp. Her er det mye råsalg av produkter som koster mye i forhold til den avkastning man har sett og kan forvente. Vi er ikke fornøyde med det vi ser i markedet og vi kommer tilbake til saken, truer direktøren.

Finansdepartementet skal være ferdig med hedgefondsaken i april i år, etter at saken har ligget til behandling siden høsten 2004. De ulike høringsinstansene var meget uenige med Kredittilsynets restriktive holdning.

Det har ikke lykkes dn.no å få kommentar fra Acta.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.