- Gå av med pensjon når jeg er 62? Det høres ulidelig kjedelig ut! Jeg tror jeg vil stå i jobb til jeg er 70, i alle fall så lenge jeg synes jobben er gøy, sier it-konsulenten Lars Male Hartviksen (34).

Han er dermed en av stadig flere nordmenn som planlegger å utsette pensjonisttilværelsen.

En spørreundersøkelse utført av TNS Gallup for Nordea, viser at flere nordmenn enn før sier de vil stå lengre i jobb enn før. Det er ikke så veldig overraskende, mener forbrukerøkonom i Nordea, Christine Warloe. Den nye pensjonsreformen belønner nemlig dem som står går av sent, og straffer dem som går av tidlig med pensjon.

- Tre år med pensjonssnakk ser ut til å ha påvirket oss, konkluderer Warloe.

Mens 53 prosent av de spurte i en tilsvarende undersøkelse i 2010 svarte at de trodde de ville gå av med pensjon før fylte 64 år, svarer bare 37 prosent det samme to år senere.

Gode intensjoner...
Særlig de yngre ser ut til å ha skiftet oppfatning i stor grad, ifølge undersøkelsen. Hele 37 prosent i aldersgruppen 18-26 år sier de tror de vil jobbe til de er 68-70 år gamle. Det er i og for seg fint det, mener Warloe, men det gjør henne samtidig litt bekymret - dersom de unge har dette som eneste strategi for å sikre seg en anstendig pensjon.

- Det er lett som ung å si at man skal jobbe lenge, før man egentlig vet hva det vil si å stå lenge i jobb. Faren er at det kan bli med intensjonen, sier Warloe.

Hun oppfordrer derfor alle - også de som har planer om å stå lenge i jobb - om å spare til pensjon likevel.

- Hvis man skal ha én god grunn til å spare, så er det for å gi seg selv muligheten til å gå av tidligere, sier hun.

 

Bonus
Dersom man ikke sparer noe selv, må man stå i jobb lenge om man ikke vil gå dramatisk ned i inntekt. En 30-åring med obligatorisk tjenestepensjon vil for eksempel måtte tåle rundt en halvering av inntekten om han eller hun ønsker å gå av som 62-åring.

Men mange kan likevel komme frem til at de ønsker å gå av tidligere enn 67-70 år, mener Warloe.

- Det er kanskje bare en liten periode av livet der man føler at helsen er på topp og man har energi og overskudd til venner og familie og til å ta alle reisene man drømmer om. Hvis man blir tvunget til å stå i arbeid til 70, blir det kanskje ikke tid igjen til disse tingene, mener Warloe.

- Dere lever av å selge sp#229 til pensjon. Selvfølgelig vil dere advare mot å satse på annet enn spare-strategien?

- Vi skal ikke legge skjul på at vi lever av at folk sparer i banken eller andre produkter, erkjenner Warloe - men synes likevel rådet om å spare bør lyttes til.

- Dersom det senere skulle vise seg at du har lyst og anledning til å stå i arbeid til du er 70, vil de oppsparte midlene være en bonus. Dette handler om å gi seg selv valgmuligheten til å utnytte fleksibiliteten i det nye pensjonsystemet der man kan gå av fra 62 år hvis man vil, sier hun.

Tidlig sp#229 gir stor effekt
Hun mener dessuten at det er svært lite som skal til for å gi seg selv denne valgmuligheten, dersom man starter sp#229en tidlig. Se eksempler i tabellen nederst i saken.

For en 35-åring med minimumsordningen i innskuddspensjon, vil for eksempel bare 363 kroner spart i måneden være nok til å sikre seg pensjon tilsvarende ytelsespensjon (66 prosent av lønn) ved 67 år, viser beregninger Nordea har gjort.

- Oi, det var jo ikke mye, sier Lars Male Hartviksen - som i dag bare sparer til pensjon ved å betale ned på boliglånet.

- Men dersom det bare skal rundt 363 kroner ekstra sp#229 til i måneden for å oppnå en god pensjon som 67-åring, da får man jo lyst til å gjøre det. Hadde man måttet spare for eksempel 3.000 kroner måneden, hadde jeg aldri begynt - det hadde jo vært uoverkommelig i dag, sier han.

Dyrt å vente
Beregningene til Nordea viser at tidlig sparestart gjør det lett å oppnå ok pensjon om man vil gå av tidligere enn 67-70 år. Omvendt blir det svært dyrt å gi seg selv samme mulighet dersom man starter sp#229en i høy alder (se tabellen under).

Samtidig understreker forbrukerøkonom Christine Warloe at man ikke må spare for en hver pris når man er ung.

- Dersom man sparer til bolig, bør man prioritere det først. Deretter bør man nedbetale lån dersom gjeldsgraden er over 80 prosent, råder hun.

I tabellen under ser du hva en person med 500.000 kroner i årslønn og minimums tjenestepensjonsordning i dag må spare i måneden for å kunne gå av ved ønsket alder med 66 prosent av lønn som pensjon. Der sp#229en fører til at pensjon utgjør mer enn 66 prosent av lønnen er prosent av lønn oppgitt.