DN skrev mandag om Finn Vidar Helles jakt på sparepengene sine etter at han august i fjor opprettet en aksjesparekonto i DNB. Store forsinkelser først i Sparebank 1 og så i DNB gjorde at det tok over åtte måneder før hans 300.000 kroner sto plassert på aksjesparekontoen.

«Uakseptabelt»

Finanstilsynet har tatt kontakt med begge bankene etter å ha lest DNs sak – og «vil følge opp på egnet måte».

– En flytteprosess over flere måneder der kunden står uten mulighet til å disponere midlene, er generelt uakseptabel, skriver seksjonssjef Britt Hjellegjerde i Finanstilsynet.

DNB retter fingeren mot Sparebank 1 i denne saken.

– DNB tok kontakt med Sparebank 1 allerede 13. september for å få innsyn i Helles sparebeholdning. Denne forespørselen ble ikke besvart – heller ikke etter purringer. Sparebank 1 behandlet ingen flytteforespørsler fra DNB gjennom høsten. Begrunnelsen var at de ikke hadde tilstrekkelig systemstøtte til å flytte sparebeholdninger, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB.

Sparebank 1 på side mener de ikke hørte fra DNB før i januar.

– Første gang vi får en henvendelse angående flytting for kunden er 5. januar. Da mottok vi en forespørsel fra DNB om kundens beholdning, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter i Sparebank 1.

Sparebank 1 brukte deretter én måned på svare DNB, så brukte DNB én måned på å spørre om å få Helles sparebeholdning overført. Så gikk det én måned før Sparebank 1 fikk overført midlene, og deretter nær tre uker før pengene var på Helles konto.

Det er uklart hva som skyldes at bankene ikke har sammenfallende datoer for når de første henvendelsene ble gjort.

Forutsetter at systemene er på plass

Finanstilsynet liker uansett ikke det de hører.

– Et velfungerende flyttemarked har vært en forutsetning for at aksjesparekonto skal være et godt produkt for kundene. Aksjesparekonto er en ordning som var ønsket av bransjen, og aktørene selv var pådrivere for innføringen. Finanstilsynet forutsetter at de som ønsker å tilby ordningen, har tilstrekkelige systemer på plass for å håndtere sentrale prosesser, deriblant flytting mellom aktører, på en forsvarlig måte, skriver Hjellegjerde.

Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes forening har tidligere gått ut og sagt at bransjen har ryddet opp i forsinkelsene rundt aksjesparekonto.

– Men denne saken er ille og helt forferdelig. Det er bra bankene legger seg flate, så får vi håpe at det ikke er mange av denne type eksempler. Hovedbildet er at det har gått seg til, men det trenger ikke bety at det ikke er enkelteksempler hvor det er store forsinkelser. Det er ikke bra for bransjen, sier han.

Håper bankene har våknet litt

Finn Vidar Helle er glad for at myndighetene reagerer på bankenes treghet.

– Det viktigste er at bankene forhåpentlig har våknet litt og forstår at de ikke kan gjøre akkurat som de vil uten at det kommer frem for allmennheten. De må også stå til rette når de gjør feil, sier Helle.(Vilkår)