I USA har et pussig faktum vakt en viss oppmerksomhet i det siste: Historisk sett banker avkastningen på tirsdager alle de andre ukedagene på S&P 500 (indeksen for de 500 største selskapene på Wall Street). Mens tirsdager samlet sett har gitt 77 prosent avkastning siden 2004, har nest beste dag gitt bare 10,1 prosent (torsdag). Den dårligste dagen, fredag, har gitt minus 2,3 prosent samlet avkastning siste ni år.

Mysterium på USA-børsen: Tirsdager knuser resten av uken

Da DN.no nylig omtalte fenomenet, vekket det nysgjerrigheten til investeringsdirektøren i Nordea, Robert Næss.

- Jeg måtte bare hive meg over den for å sjekke tallene. Og de stemte, forteller Næss.

 

Overraskelsen ble ikke mindre da han gjorde samme øvelse på det norske aksjemarkedet. Mens tirsdager er den klart beste dagen på Wall Street, viser det seg at fredagen har samme suverene posisjon i Norge.

Siden 2002 har hovedindeksen på Oslo Børs akkumulert (samlet) gitt 94,5 prosent avkastning på ukens siste dag - noe som er nesten dobbelt så høy avkastning som ukens nest beste dag, og i særklasse bedre enn resten av uken.


Mandager +6,4 %

Tirsdager + 26,6 %

Onsdager + 14,0 %

Torsdager + 46,7 %

Fredager + 94,5 %Om ikke Næss var forbløffet allerede, skulle han i alle fall bli det da han gikk videre og sjekket avkastningen på de mindre selskapene på børsen (small cap).

- Der ga det helt ekstreme utslag! konstaterte Næss - som fant følgende avkastning på ukedagene:Mandager - 5,3 %

Tirsdager - 14,5 %

Onsdager + 19,2 %

Torsdager + 26,5 %

Fredager + 230,5 %

Selv om 10 års historikk er forholdsvis lenge, ønsket investeringsdirektøren å gå enda et steg videre.

- Så jeg forlenget perioden tilbake til 1996 og fant at utviklingen har vært klar så lenge jeg har data.

Det var nesten så han ikke trodde grafikken han fikk opp på skjermen.

- For å si det sånn, jeg måtte bygge om regnearket mitt et par ganger og gjøre beregningene om igjen for å sjekke at jeg ikke hadde gjort feil, sier han til DN.no.

Siden 1996 har de små aksjene på Oslo Børs gitt følgende avkastning gjennom uken:

 • Mandager: - 19.3 %
 • Tirsdager: - 19,7 %
 • Onsdager: - 13,0 %
 • Torsdager: + 42,8 %
 • Fredager: + 525,0 %

Og da er konklusjonen unngåelig.

- Det betyr at investorer som «tar langhelg» og kutter eksponeringen på fredagen mister all avkastning på Oslo Børs sin smallcapindeks.

Han understreker samtidig at selv utvilsom historisk avkastning, ikke er noen garanti for at det vil bli slik i fremtiden. Det store spørsmålet er om alt sammen uansett bare skyldes tilfeldigheter.

- Først trodde jeg det bare var en tilfedlig morsomhet. Men i alle fall for de små selskapene på Oslo Børs er bildet så tydelig over så lang tid at jeg ikke kan tro at det bare er tull, mener Næss.

Superdager i alle markeder
Pirret av funnene gikk Nordeas investeringsdirektør løs på andre aksjemarkeder rundt om i verden. I forskjellig grad fant han dager som skilte seg soleklart ut over tid i alle markeder fra 2002 til i dag.

Næss gjorde også et annet interessant funn: I USA er effekten akkurat den samme som i Norge for de små selskapene. Mens tirsdagen er den beste dagen for de 500 største selskapene i USA siden 2002, er fredagen klart best for de små - og da basert på statistikk helt tilbake til 1978 (Russel 2000):

 • Mandager: - 87.7 %
 • Tirsdager: + 69,9 %
 • Onsdager: + 367,7 %
 • Torsdager: + 286,0 %
 • Fredager: + 534,2 %

Samme fenomen gjelder også verdensindeksen - der tirsdagen er superdagen for de største selskapene - mens fredagen er suverent best for de små (avkastning siden 1978):

 • Mandager: - 45.3 %
 • Tirsdager: + 35,3 %
 • Onsdager: + 44,5 %
 • Torsdager: + 56,0 %
 • Fredager: + 99,8 %

I likhet med forståsegpåere i USA, har investeringsdirektøren i Nordea problemer med å se åpenbare logiske forkl#229er på hvorfor enkelte ukedager så til de grader gir bedre avkastning enn andre.

- I utgangspunktet er det ingen grunn til at det skal være sånn. Det en derimot kan tenke seg er at det er en psykologisk effekt som forklarer den mye bedre avkastningen på fredager i små selskaper. Det er snart helg, litt bedre stemning. og ditto vilje til å gå inn i aksjemarkedet.

Avviser krakk-teori
En mulig forkl#229 som noen peker på, er at enkelte ukedager er mer utsatt for de aller største kursfallene enn andre, og at det påvirker gjennomsnittavkastningen, uten å være en særlig god indikator på den typiske avkastningen.

Men også her har Næss gjort sine undersøkelser - som kan tyde på at enkeltdager med enorme fall ikke er forkl#229en på Oslo Børs i alle fall.

Fredagen er og blir en god dag fordi fredager typisk gjør det bedre, ikke unntaksvis gjør det mye bedre, viser andre funn han har gjort etter sitt dypdykk i statistikken:

 

For det første er fredagen den ukedagen som suverent flest ganger har gitt stigning på børsen i samtlige treårsperioder han har sjekket (2002-2013). Gjennom finanskrisen (2007-2010) var det faktisk bare fredagen som hadde flere dager med positiv enn negativ avkastning.

For det andre har fredagene bare marginalt flere gode dager enn de andre ukedagene, og bare marginalt færre dårlige dager (se grafikk). Det er altså ikke enkeltdager som skiller seg ut i ene eller andre retningen, det er summen av litt flere gode dager over tid som gir utslagene, konkluderer Næss.

Vrient å bli rik
Selve 10.000-kroners spørsmålet, og vel så det, er naturligvis om det går an å utnytte denne kunnskapen til å tjene mer penger i aksjemarkedet.

- For selskapene i Norge kan du da i teorien investere sent onsdag (etter at kursene har falt) og selge deg ut sent fredag (etter at kursene har steget), sier Næss.

De dagene man ikke er eksponert mot dette aksjemarkedet, kan man enten ha pengene i renter eller andre aksjemarkeder som går bedre.

I praksis stiller han seg likevel tvilende til at det går an å utnytte sammenhengen for å bli rik. For selv om akkumulert avkastning over år kan være skyhøy på enkelte ukedager sammenlignet med andre, er det bare snakk om desimaler i forskjell på gjennomsnittlig avkastning per dag. Kostnadene med å kjøpe seg inn og selge seg ut i alle fall en gang i uken, kan dermed lett utligne gevinsten og vel så det.

Dessuten vil sammenhengen kunne bli mindre eller forsvinne når nok mennesker begynner å handle på den.


Slik kan du prøve å utnytte fredags-effekten