Regjeringen vil fjerne arveavgiften med virkning for gaver og arv fra 2014, går det frem av regjeringens forslag til endring av statsbudsjett for 2014 som ble lagt frem i dag, fredag.

- Arveavgiften rammer ofte de med lave og vanlige lønnsinntekter, og det oppleves som svært urettferdig å måtte betale en høy avgift for å arve et barndomshjem eller familiens fritidsbolig. Å fjerne arveavgiften vil lette generasjonsskifter i familiebedrifter og være et viktig forenklingstiltak, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Dødsdato avgjør
Forslaget innebærer at det ikke skal betales arveavgift av gave som gis, og arv etter dødsfall som inntreffer, etter 31. desember 2013.

Regjeringen mener det bør være likebehandling av alle dødsfall som har skjedd før arveavgiften avvikles. Gaver og arv etter dødsfall som er skjedd før 1. januar 2014 skal det svares arveavgift for etter gjeldende regler samt med satser som gjelder for 2013. Forslaget innebærer at arvingene skal svare arveavgift av arv etter dødsfall i 2013 eller i tidligere år uavhengig om dødsbo skiftes privat eller offentlig.

Endrer skatt på gevinst
Men arveavgiftsgrunnlagene, som i dag også benyttes i blant annet gevinstbeskatningen, erstattes med nye skattegrunnlag. Disse vil som hovedregel være arvelaters eller givers inngangsverdier.

I praksis vil det si at man på den ene side nå kan bli ny eier av arvet eiendom uten å betale arveavgift, men at man samtidig - dersom man senere selger eiendommen man har arvet - må skatte av hele verdistigningen siden de du arvet den av kjøpte den.

I dag må man ved videresalg av arvet eiendom kun skatte av verdistigningen siden du arvet den.

- Dette kan bety betydelig økt skatt for mange, for eksempel ved overføring av næringsvirksomhet eller sekundærbolig, sier fagsjef i Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe, til DN.no

Hvis avdøde kunne solgt sin bolig eller fritidsbolig skattefritt, skal imidlertid også mottaker kunne selge skattefritt ved arveoppgjøret. Dersom eiendommen beholdes, skal skatt kun betales av eventuell gevinst opptjent i mottakers eiertid, presiserer regjeringen.

Det vil i praksis si at mange både kan slippe arveavgift og gevinstskatt ved for eksempel arv av en hytte eller fritidsbolig. Årsaken er at det er ganske romslige regler for skattefritak her allerede i dag.

For eksempel ville de du arver en hytte av i dag, selv kunne selge den skattefritt dersom eieren har brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene, såkalt brukstid.Les også på DN.no:

Sjeføkonom: - Et veldig dyrt skattekutt

Pappakvoten kuttes fra neste år

Spår rush av arveoverføringer
Lothe i Skattebetalerforeningen tror de nye forslagene vil få mange til å iverksette arveoppgjør raskt. Ettersom verdien av en bolig ikke kan oppjusteres til dagens markedsverdi ved arveoverføring etter 1. januar 2014, vil mange nå måtte regne på hva som er mest verdifullt: Å slippe arveavgift, eller å få ny inngangsverdi på eiendommen (som får betydning for skatten ved eventuelt senere salg).

- Siden de nye reglene ikke trår i kraft før årsskiftet, vi vil nok få et rush frem mot nyttår av personer som vil overføre verdier til neste generasjon for å få opp inngangsverdien. Regjeringen skal ha ros for at de ikke innfører regelen med virkning fra i dag, slik at en får en viss tid til å områ seg, sier Lothe til DN.no.

Kontinuitetsprinsipp
Regjeringen innfører i denne sammenheng det de kaller for "kontinuitetsprinsnippet", som de forklarer og begrunner slik:

Kontinuitet betyr at arving eller gavemottaker overtar arvelaters eller givers inngangsverdi på overførte gjenstander ved et senere gevinstoppgjør. Kontinuitetsprinsippet gjelder allerede for aksjer og andeler i deltakerlignende selskaper som overføres ved arv og gave. Regjeringens forslag innebærer at det blir like regler for ulike organisasjonsformer (med delvis unntak for landbrukssektoren) ved generasjonsskifte.

Kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker ikke lenger kan oppskrive skattemessig inngangsverdi og avskrivningsgrunnlag til markedsverdi, men må overta forgjengerens skattemessige stilling. Ved overføring av næringsvirksomhet må mottaker fortsette å avskrive på det samme avskrivningsgrunnlaget som arvelater eller giver hadde. Verdistigning som en gjenstand eller virksomhet har hatt i arvelaters eller givers eiertid, vil bli skattepliktig for mottaker når denne selges, og verdinedgang vil være fradragsberettiget.

Slik kan arvet eiendom utløse gevinstskatt - eller ikke
Regjeringen foreslår altså et unntak fra dette for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk/skogbruk som arvelater eller giver kunne ha solgt skattefritt av arvelater eller giver. Unntaket medfører at inngangsverdien for slike boliger og fritidsboliger skal settes til markedsverdi på overføringstidspunktet.

For slike eiendommer vil verdistigning i arvelaters eller givers eiertid blir fritatt for gevinstbeskatning. Eventuelle verdiendringer på boligen eller fritidsboligen i mottakerens egen eiertid kan derimot føre til skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap på dennes hånd etter de alminnelige regler. Dersom mottakeren selv oppfyller vilkårene for skattefri realisasjon av slike eiendommer når vedkommende senere selger eiendommen, blir verdistigning også i mottakers egen eiertid fritatt fra gevinstskatt.

Beregnet samlet skatte- og avgiftsreduksjon: 1,4 milliarder
Forslaget om å fjerne arveavgiften fra 2014 og samtidig foreta nødvendige tilpasninger i inntektsskatten anslås samlet sett å redusere det såkalte provenyet med 1250 millioner kroner, der 450 millioner kroner blir bokført i 2014, sammenlignet med Stoltenberg II-regjeringens forslag.

Provnyet betyr endringens samlede virkning for statskassen, og indikerer at fjerning av arveavgiften vil spare folk i snitt for mer enn staten får i økte inntekter fra gevinstbeskatning på arvede eiendommer som siden blir solgt videre.

Åtte milliarder i skattekutt

Regjeringen øker oljepengebruken

Bedre BSU (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.