– En av de mest fastgrodde mytene om seniorer i arbeidslivet, er at pensjonen deres koster mer enn hos de yngre, sier leder i Senter for Seniorpolitikk, Kari Østerud.

I arbeidet for å få arbeidsgivere til å tenke nytt rundt rekruttering av ansatte over 50 år, møter senteret stadig på fordommer og myter som bidrar til økt terskel for seniorene i arbeidslivet.

Østerud, som har jobbet med pensjon i Storebrand i ti år, stusset når hun stadig ble møtt med argumentet om at seniorenes pensjon var så mye dyrere enn de yngre. Senteret hyret derfor inn konsulentselskapet Actecan for å undersøke påstanden.

Dyrere med 35 -åring
Konklusjonen i den ferske rapporten fra Actecan er oppsiktsvekkende. Det er ikke slik at å ansette en 53-åring er dyrere enn å ansette en 35-åring. Faktisk er det omvendt. Hvis bedriften ansetter en 35-åring med en lønn på 500.000 kroner, vil bedriften måtte betale høyere årlig pensjonspremie enn om jobben går til en 53-åring med samme lønn (se grafikk nederst). Det gjelder hvis bedriften har en ytelsespensjonsordning, slik for eksempel Statoil har (se egen sak).
– En 53-åring er billigere, fordi han har kortere opptjeningstid frem til pensjonsalder. Han får bare 14/30 deler av full pensjon, mens en 35-åring rekker å få full opptjening – 30/30 deler – før han går av. sier aktuar Sissel Rødevand i Actecan.

Det vil si at bedriften slipper å sette av like mye penger til pensjon hvert år for 53 åringen som 35 åringen.

Dro med seg gammel pensjon
Hvorfor har da myten om at det er dyrere å ansette seniorer oppstått?

– Før lov om foretakspensjon kom i 2001, var det vanlig at man fikk med seg opptjeningstid fra tidligere arbeidsgiver når man skiftet jobb, såkalt medregning. Etter 2001 er det ikke lenger vanlig, sier Rødevand.

Når en nyansatt hadde med seg opptjeningstid i en ytelsespensjon, måtte ny arbeidsgiver årlig oppregulere opptjente pensjon med lønnsveksten. Hvis en 53 åring kom inn i bedriften med 16 års tjenestetid fra forrige arbeidsgiver, måtte ny arbeidsgiver øke pensjonen som var opptjent gjennom disse 16 årene. Det kom i tillegg til årlig pensjonspremie for 53-åringen.

Nå kommer isteden 53-åringen inn med null opptjeningstid. Samtidig har han altså færre år igjen til pensjonsalder enn en yngre, slik at bedriften får mindre pensjon å utbetale.

– Og slik at det vært siden 2001, men fortsatt så sier man at seniorene er dyrere. Nå håper jeg vi har tatt livet av den myten, sier Kari Østerud.

 

To forhold
Fagsjef Hilde Nordstoga i pensjonsrådgivingsselskapet Steenberg & Plahte tror at myten har oppstått særlig på bakgrunn av to forhold:

– Selv om vi i mange år nå har hatt et lineært opptjeningsprinsipp for pensjonen, tror jeg likevel mange fortsatt tenker på de tidligere opptjeningsreglene, der det var slik at premieøkningene ble større jo eldre arbeidstagerne var. Det er nok også en del som blander dette sammen med det forhold at engangspremien ved lønnsøkning for eldre arbeidstagere ofte er høy. Dette gjelder jo imidlertid særlig for ansatte som har vært lenge i bedriften, og har således ikke noe med spørsmålet om nyansettelser å gjøre, sier Nordstoga.

Mange bedrifter har de siste årene lukket ytelsesordningen, for i stedet å tilby nyansatte innskuddspensjonsordning. Da er det i alle fall ingen grunn til å diskriminere eldre ansatte på bekostning av yngre, for da vil pensjonskostnadene bli helt like.

 

Tre ulike pensjonsordninger:

  • 1: Innskuddspensjon = 2 prosent av lønn over 1 G (minimumsordning)
  • 2: Ytelsesordning = pensjonen blir 66 prosent av lønn inkl. folketrygd
  • 3: «Ny» Grunnmodell = 2 prosent innskudd av lønn

 

Tre ulike pensjonsordninger:

  • 1. Innskuddspensjon = 5 prosent av lønn mellom 1 og 12G
  • 2. Ytelsesordning = pensjonen blir 66 prosent av lønn inkl. folketrygd
  • 3. «Ny» Grunnmodell = 5 prosent innskudd av lønn opptil 12 G

 

Tre ulike pensjonsordninger:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • 1: Innskuddspensjon = 5 prosent av lønn mellom 1 og 6G, 8 prosent av lønn mellom 6 og 12G
  • 2: Ytelsesordning = pensjonen blir 66 prosent av lønn inkl. folketrygd
  • 3: «Ny» Grunnmodell = 8 prosent av lønn opp til 7,1G, 26,1 prosent av lønn mellom 7,1G og 12 G