En aprilnatt i fjor falt naboens balkong ned på Aslak og Anna Poppes balkong i deres nybygde bolig i Holmenkollen i Oslo. Senere ble det klart at hele bygget sto i fare for å kollapse, og ekteparet måtte flytte ut av boligen de betalte 13,5 millioner kroner for.

Nå har Oslo tingrett gitt ekteparet medhold i kravet om å få hevet kjøpet.

DN har tidligere skrevet om saken.

Etter balkong-episoden ble det gjort en grundig gjennomgang av konstruksjonen, som avdekket grove feil og gjorde at kommunen trakk tilbake brukstillatelsen.

Poppe har i tillegg til heving blitt tilkjent saksomkostninger, erstatning og forsinkelsesrenter for tiden saken har pågått.

– Rimelig fornøyde

– Det føles veldig godt at vi har fått medhold i alle vesentlige punkter. Erstatningssummen er lavere enn vi krevde og håpet å få, men vi er rimelig fornøyde, sier Aslak Poppe til DN.

Også Poppes advokat er fornøyd.

Andreas Aven, advokat i Help Advokatene.
Andreas Aven, advokat i Help Advokatene. (Foto: Help)

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått medhold, men synes det er gjort et for stort skjønnsmessig fradrag for verdistigning i erstatningen. Vi vurderer om vi skal anke, sier advokat Andreas Aven i forsikringsselskapet Help.

Oppgjørsselskapet Norwegian Claims Link (NCL), som har bistått selger i saken, synes dommen er godt balansert.

– Dette er en krevende sak, og jeg tenker det er greit for alle parter at vi nå har fått en «tredjepart» til å vurdere den. Vi ser i så måte at erstatningsbeløpet i dommen ligger nærmere vårt forlikstilbud i forkant av rettssaken enn kjøpers krav, skriver Mille Haslund Mellbye i NCL i en epost til DN. NCL har foreløpig ikke vurdert om de skal anke på vegne av sin oppdragsgiver, forsikringsselskapet AmTrust.

Grov uaktsomhet

Det ble ikke bevist at det var brukt ufaglært arbeidskraft under byggingen av Orreskogen 1, men en rekke ekspertuttalelser i saken gjør at retten legger til grunn at det må ha vært brukt ufaglært arbeidskraft til flere viktige deler av byggingen, blant annet etasjeskiller, våtrom og ventilasjon. Vesentlig avvik mellom salgsoppgavens opplysninger om lydisolering blir også trukket frem i dommen.

Byggherre, Johan Carsten Max Walter, blir likevel ikke holdt grovt uaktsom i saken, ettersom tingretten finner at han hadde god grunn til å stole på dem han hadde engasjert til å lede arbeidet og ikke selv hadde tilstrekkelig kompetanse til å skjønne at ufaglært arbeidskraft var brukt. Retten påpeker dog at han har gitt uriktige opplysninger i saken.

Walter er likevel såkalt kontrollansvarlig og dermed også erstatningsansvarlig overfor Poppe.

Walter ønsker ikke å kommentere saken overfor DN, men viser til Norwegian Claims Links svar.

Slipper for lett unna

Poppe mener dommen er for mild i den grad den ikke er godt nok egnet til å avskrekke det han mener er en bevisst treneringsstrategi fra aktørene innen eierskifteforsikring.

Aslak Poppe fikk hevet kjøpet av boligen etter en lang reklamasjonsprosess.
Aslak Poppe fikk hevet kjøpet av boligen etter en lang reklamasjonsprosess. (Foto: Fredrik Solstad)

– Vi hadde håpet på en større andel forsinkelsesrenter. Motpartens forsikringsselskap har etter vårt skjønn bevisst trenert denne saken for å slite oss ut. Dersom forsinkelsesrentene hadde vært høyere ville de risikert en større belastning ved å trenere, sier Poppe.

Han tror mange i en lignende situasjon inngår dårlige forlik fordi de ikke orker – eller har økonomi til – å stå løpet ut.

– Alminnelige menneskers rettsoppfatning ville vært tjent med at retten ikke aksepterte forsikringsselskapenes fremgangsmåte, sier Poppe.

NCL sier de ikke har noen grunn til å trenere disse sakene.

– Vi tilbakeviser på det sterkeste disse utsagnene. Det har absolutt ingen rot i virkeligheten, og jeg kan dessuten vanskelig se hva vi eventuelt skulle tjene på en slik holdning, skriver Halsund Mellbye.

Hun sier de fleste sakene løses utenfor domstolen.

– Dette er krevende saker også for oss, og vi ønsker å finne en løsning så fort som mulig. Faktisk løses de fleste saker lenge før domstolsbehandling. Vårt oppdrag er på vegne av Amtrust å behandle sakene så raskt som mulig, men dessverre er det noen få saker – slik som denne – som er svært komplekse og krever mye informasjon og utredning, skriver Haslund Mellbye.

Poppe har fått bistand av forsikringsselskapet Help i saken. Advokat Aven tror også saken kunne vært løst raskere.

– Det er klart det krever meget stor tålmodighet og betydelige ressurser å stå løpet ut mot et eieskifteapparatet i en slik sak. Jeg tror nok motparten har skjønt at de ikke hadde noe å tjene på å trekke ut saken, men dersom det hadde kommet korrekte opplysninger og dokumentasjon fra byggherren tidligere hadde saken kunne vært løst raskere og enklere, sier Aven.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DN så skadene selv i august: – Det begynte å balle på seg allerede fra dag én
02:13
Publisert: