Stigende renter, fortsatt høy prisvekst, laber boligprisutvikling, svak krone og reallønnsnedgang. Det neste året blir langt fra en økonomisk fest for nordmenn flest, ifølge de ferske prognosene for norsk økonomi lagt frem av SSB fredag.

– Det er jo veldig trangt.