Bompengedebatten: – Man må holde politikerne på avstand

Bompenger og veiprising bør bestemmes av fagfolk, sier direktør Gunnar Lindberg ved Transportøkonomisk institutt.

Publisert: Oppdatert:

Transportøkonomisk institutt (TØI) mener dagens bomring-system er urettferdig og et lite effektivt virkemiddel for å nå formålene sine. Her fra nye bomstasjoner i Oslo.
Transportøkonomisk institutt (TØI) mener dagens bomring-system er urettferdig og et lite effektivt virkemiddel for å nå formålene sine. Her fra nye bomstasjoner i Oslo. (Foto: Mikaela Berg)