Øystein Dørum
Øystein Dørum
- Veksten i husholdningenes forbruk i år kan bli den høyeste på over ti år, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Nor Markets.

Og fortsetter utviklingen vil resultatet kunne bli en negativ sparerate for husholdningene for første gang siden slutten av 1980-tallet, spår økonomene i DnB Nor Markets i rapporten Økonomiske utsikter, som ble lagt frem i dag.

Rom for mer
På to år har Norges Bank økt renten med tre prosentpoeng, men økte lønninger og høy sysselsettingsvekst har likevel samlet gitt husholdningene økt kjøpekraft.

- Optimismen har holdt seg høy og bidratt til at det private forbruket kan overstige inntektene for første gang siden 1988, sier Dørum.

Så foreløpig ser det ikke ut som om renteøkningene biter på forbruket. En beregning som DnB Nor Markets har gjort i forbindelse med rapporten viser at en gjennomsnittlig norsk husholdning kan ha en gjeldsandel på inntil 220 prosent av inntektene og likevel ha rom for økt forbruk.

- Renteoppgangen ser ikke ut til å smitte over på husholdningenes forventninger eller forbruk, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets.

Økte boliginvesteringer
Dersom kjøpefesten vedvarer og forbruksveksten opprettholdes i år og neste år, vil boliginvesteringene øke mer enn ellers.

Et slikt scenario gir ytterligere vekst i næringslivsinvesteringene, og den økte innenlandske etterspørselen fortrenger noe eksport og gir økt import.

Samlet vil likevel BNP-veksten bli høyere enn ellers. Det bidrar til ytterligere innstramming i arbeidsmarkedet og høyere lønnsvekst.

Mot syv prosents rente
Meglerhuset regner derfor med at den høye boligprisveksten vedvarer og inflasjonen tiltar.

I et slikt tilfelle må Norges Bank svare med å øke renten mer enn det som er lagt til grunn i forrige pengepolitiske rapport. Dermed kan renten komme opp i syv prosent ved årskiftet mellom 2008 og 2009.

Norges Bank legger til grunn en rentetopp på 5,75 prosent i sin rentebane, mens DnB Nor Markets ser for seg en topp på seks prosent.

En økning til syv prosent vil kunne gi et omslag i økonomien, og innstrammingen gir grunnlag for lavere renter gjennom 2009, mener DnB Nor Markets-økonomene.

I gjennomsnitt vil et slikt scenario gi en rente som er 0,4 prosentpoeng høyere enn DnB Nors egne anslag gjennom 2008 og 0,7 prosentpoeng høyere i 2009.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.