Banksparing har alltid vært populært i de nordiske landene, uansett størrelse på inflasjon og innskuddsrenter.

Selv i disse tider der sparerne avspises med svart lave renter på sparepengene de har i bankene, så øker innskuddene.

Ferske tall fra den danske sentralbanken viser at husholdningenes banksinnskudd økte med 27 milliarder danske kroner fra årsskiftet til 844 milliarder (tilsvarende 1086 milliarder norske), skriver Business.dk.

Fordelt på hver eneste av de 5,76 millioner innbyggerne i Danmark utgjør innskuddene målt i norske kroner rundt 189.000.

Men lønnsomt er det neppe. En beregning fra ifjor viste at innskyterne i Danmark på grunn av lavere innskuddsrenter enn prisstigningen i samfunnet har tapt over 42 milliarder kroner i kjøpekraft de ti siste årene.

De siste ti år er danskenes sparepenger i bankene økt med 333 milliarder kroner.

- Vi ser at danskene konsoliderer seg økonomisk. Det er både økt sparing og økte avdrag på gjelden. Det er snakk om mange år på rad hvor danskene har hatt fokus på sparing, sier seniorøkonom Jeppe Borre hos Nykredt til Business.dk.

I tillegg har næringslivet i Danmark 1482 milliarder danske kroner (i overkant av 1900 milliarder norske) i bankinnskudd.

Nordmenn har netto finansinvesteringer

Også nordmenn er ivrige banksparere.

Ved utgangen av 1. kvartal hadde husholdningene og ideelle organisasjoner 1222 milliarder kroner i bankinnskudd. Fordelt på alle innbyggere har nordmenn i snitt 232.000 kroner i banken, eller 43.000 mer enn gjennomsnittet i Danmark.

Totalt har norske husholdninger fordringer på 4533 milliarder kroner. Utenom bankinnskudd er de største fordringene egenkapitalinstrumenter (aksjer mv.) for 1084 milliarder og forsikringstekniske reserver (pensjonssparing mv.) på 1446 milliarder.

Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond var ved utgangen av februar for første gang over 1000 milliarder kroner. Folks frykt for lav pensjon er en viktig årsak til fondssparing.

Husholdningene i Norge har samtidig lånt 3199 milliarder kroner (608.000 i snitt per innbygger) og 140 milliarder kroner i annen gjeld, slik at netto finansinvesteringer er 1194 milliarder kroner ved utløpet av 1. kvartal i år, tilsvarende 227.000 kroner i snitt på hver innbygger.

  (Vilkår)

Slik sparer folk i oljekrisen
Christian D. Asserson, produkstsjef Innskudd og Sparing i Sparebank 1 SR-Bank
01:08
Publisert: