Siden de nominelle boligprisene nådde toppen i april i år, har det gått nedover. Med et unntak av en liten oppgang i august, viser bruktboligstatistikken fra Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) en fallende kurve.

Om dette er et uttrykk for en utflating, et sammenbrudd eller en vekstpause, er det sprikende meninger om. Denne uken fikk debatten et nytt løft av at sjefstrateg Peter Hermanrud i Swedbank First Securities uttalte til DN.no at et boligkrakk er nærmere enn noen gang.

Torsdag blir diskusjonen tatt videre på den årlige høstkonferansen til Norges Eiendomsmeglerforbund. I en paneldebatt må Hermanrud argumentere overfor tre økonomer, som alle mener han tar feil.

- Vokser svakere
Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener det har vært «fundamentale årsaker» - og ikke en boble - som har presset boligprisene så høyt opp. At disse faktorene nå skifter fortegn, hevder hun også er hovedårsaken til at prisene faller.

- Prisnedgangen er dels et resultat av at norsk økonomi vokser svakere og dels et resultat av at utlånsrentene til norske husholdninger har økt på grunn av tilpasning til nye kapitalkrav, sier Haugland til DN.no.

Haugland tror et prisfall i den klassen Hermanrud antyder er svært usannsynlig. Hun støtter seg heller til meglerhusets egne prognoser:

 • 2013: + 5,2 %
 • 2014: + 0,5 %
 • 2015: - 1,5 %
 • 2016: -1,0 %

Seniorøkonomen understreker at prognosene sist ble oppdatert i august, og at prisnedgangen siden har kommet noe raskere enn det analytikerne i utgangspunktet så for seg. Hun mener likevel ikke justeringene vil være store når oppdaterte tall legges frem i neste uke.

- Veksten i norsk økonomi avtar og arbeidsledigheten kommer til å stige videre. Det vil trekke prisene ned. Det samme vil etterhvert en renteoppgang gjøre, sier hun.

- Vi tror vi er i en normalsituasjon med normale renter og normal inntektsvekst i 2017. Slår det til, skal vi være tilbake til vekst dette året, sier Haugland.

- Snakk om utflating
Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1 Gruppen er mer usikker, og mener at et boligprisfall på 15-20 prosent ikke er et helt usannsynlig scenario.

- Det må imidlertid trolig litt flere negative hendelser til for å utløse et slikt fall. Skulle oljeprisen falle og rentene stige litt på grunn av svak krone og høy importert prisvekst vil det kunne utløse en slik korreksjon, sier Holvik til DN.no.

Den siste boligprisutviklingen, tror sjeføkonomen er en utflating etter mange år med kraftig kredittdrevet vekst.

- Boligprisene i sentrale strøk er rett og slett blitt for dyre. Usikkerhet om fremtiden både med hensyn til norsk økonomi, jobbmuligheter, prisutvikling på boliger fremover og renteutviklingen, samt at bankene er noe mer tilbakeholdne med å låne ut, gjør at færre er villig til å by over takst, sier hun.

Samtidig viser Sparebank 1 Gruppens prognoser prisvekst de neste årene:

 • 2013: 0,0 %
 • 2014: + 2,0 %
 • 2015: + 2,0 %
 • 2016: +2,0 %

- Jeg tror prisutviklingen vil være svak i svært lang tid siden gjeldsgraden er så høy. Det pleier normalt å ta lengre tid enn en tror å bygge ned gjeld i privat sektor, sier Holvik.

- Midlertidig nedgang
Også sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen har forventninger til videre prisoppgang.

- Slik jeg ser det er vi inne i en midlertidig nedgang som med klok politikk - det vil si rentekutt og kloke skattelettelser - vil avløses av ny prisstigning, sier Andreassen til DN.no, og spår følgende prisutvikling:

 • 2013: +3,5 %
 • 2014: 0,0 %
 • 2015: + 5,0 til 10,0 %
 • 2016: + 5,0 til 10,0 %

- Folk flest som mener boligprisene er for høye, vet ikke engang hva de er. Mange bruker prisstatistikken ukritisk, mens sannheten er at vi ikke har en kvalitetsjustert prisindeks i Norge som strekker seg 15 til 20 år tilbake i tid. Det har i alle fall ikke jeg sett. Det slår meg at ingen diskuterer det fysiske boligpristallet. Jeg mener også man bør ha en idé om hva prisene bør være. Jeg mener de bør ligge på rundt byggekost, sier Andreassen.

Les mer:
<b>- Uvanlig stor risiko for at det går uvanlig ille med boligprisene</b>
<b>Derfor er boligprisfall bra for nordmenns lommebok akkurat nå</b>
- Boligprisfallet gir to rentekutt neste år
Spår boligprisboom i 2016 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.