Nordea har i år som i fjor latt TNS Gallup spørre det norske folk om hvilke områder de frykter kan påvirke privatøkonomien mest negativt i året som kommer.

Resultatet av Nordeas «bekymringsbarometer» viser at nordmenn har skjøvet bort noe av uroen fra i fjor, men samtidig fått noen nye bekymringer.

Her er lommebok-skrekkens fem på topp 2013:

 1. Verden
  Den største bekymringen av alle, er den samme som i fjor: Utsiktene i verdensøkonomien. 45 prosent krysser av på at dette er et område som kan påvirke husholdningens økonomi negativt i 2013.
  - Vi ser at mange betaler ekstraordinært ned på lån. Jeg tror dette har direkte sammenheng med at man ønsker å være føre var både når det gjelder stigende renter, men også faren for at Norge kan bli rammet av dårlige tider i Europa, sier forbrukerøkonom i Nordea, Christine Warloe.

 2. Gammel og fattig
  Mens den nest største bekymringen i fjor var strømprisene, er dette omtrent helt ute av radaren i år. Ikke så rart kanskje - strømprisene er langt lavere i år enn tidligere vintre.
  Les også: - Man kan trygt si at prisene er behagelige

  De siste årene har det blitt stadig mer snakk om pensjon. Mens nordmenn flest i spørreundersøkelser oppgir at de nærmest ikke aner hvordan de nye reglene vil slå ut for dem i kroner og øre, har de i alle fall skjønt såpass at det hele virker veldig usikkert. Mens frykt for reduksjon i verdi av pensjonen var vår fjerde største frykt i fjor, er det nå vår nest største frykt. 36 prosent krysser nå av på dette, mot 28 prosent i fjor. Selv om det er de unge som bør være mest bekymret for pensjoner på lang sikt, er det kanskje ikke så rart at dette ikke fratar dem nattesøvnen på ett års sikt.

  - Folk er helt tydelige påvirket av pensjonsdebatten i mediene, er Warloes forkl#229 på at pensjon rykker opp på frykt-barometeret.

 3. Rentetrollet rører på seg
  Nykommer på frykt-toppen i år er økende renter. Med 31 prosents "oppslutning", kvalifiserer det til nordmenns tredje største bekymring i år. I fjor var det bare 24 prosent som svarte at renteutviklingen kunne være en fare for privatøkonomien. Les også: - Lave renter til 2011

 4. Disponibelt på konto: NOK 0,00
  Fjerdeplassen går til samme skrekkscenario som i fjor: Å måtte bruke opp sparepengene sine. Jo yngre man er, dess større er denne frykten.

 5. Bensinslangen
  På femteplass i år er alle norske bileieres evige hodepine. Hva om bensinprisen går amok igjen? 30 prosent svarer at dette er en bekymring, to prosentpoeng færre enn i fjor.

Unge frykter boligknipe, eldre for pensjonen
Forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea har studert tallene nærmere, og har blant annet merket seg forskjellene i svar mellom aldersgruppene (se oversikt nederst i saken).

Christine Warloe, Nordea.
Christine Warloe, Nordea. (Foto: Fartein Rudjord)

- Jeg ser at «frykt for økende boligpriser» særlig gjør seg gjeldende blant den yngre delen av respondentene. Ulike aldersgrupper har naturlig nok forskjellige bekymringer. Men det er den samme medisinen som gjelder: Spare mer! På tvers av alle aldersgrupper er det en økt sparevilje sammenlignet med i fjor. De eldste aldersgruppene har nok pensjon i tankene i større grad enn de yngre, som tenker egenkapital, sier Warloe.

Mens økende boligpriser er den nest største frykten for dem mellom 18 og 25 år, når ikke denne bekymringen opp på topp fem-listen i noen andre aldersgrupper. Blant de eldste er det ikke overraskende bortfall av pensjon og trygd som når opp.

Spare, spare, spare
At de unges største økonomiske utfordring er å komme seg inn på boligmarkedet, gjenspeiler seg også når TNS Gallup har spurt om hvordan man vil innrette seg økonomisk for å sikre seg økonomisk.

Hele 71 prosent i aldersgruppen 18-25 år oppgir at de ønsker å spare mer i året vi er inne i. Blant alle spurte svarer 63 prosent at de vil spare mer, mot 54 prosent i fjor.

- Generelt er nordmenn nå svært spareivrige – men det er særlig de unge som leder an i dette toget. Jeg ser også at de i størst grad tenker å droppe luksusforbruk som et tiltak for å forbedre egen økonomi. Jeg synes dette er et interessant utviklingstrekk og som understreker hvor viktig bolig er for nordmenn, sier Warloe i en kommentar til undersøkelsen.

Det er verdt å merke seg at mens unge er redd for høyere boligpriser, er det praktisk talt ingen som frykter fallende boligpriser - enda det av økonomene regnes som en potensiell bombe under privatøkonomien til folk. Bare 13 prosent oppgir boligprisfall som en bekymring - riktignok en oppgang fra ni prosent i fjor.

Dette bekymrer de forskjellige aldersgruppene mest

(Prosentene viser andelen som oppgir dette):

Unge (18-25 år)

 1. Å måtte bruke opp sparepengene (46 %)
 2. Økende boligpriser (43 %)
 3. Økende matpriser (33 %)
 4. Utsiktene til verdensøkonomien (31 %)
 5. Økende strømpriser (31 %)

Unge voksne (26-39 år)

 1. Utsiktene til verdensøkonomien (41 %)
 2. Stigende renter (38 %)
 3. Å måtte bruke opp sparepengene (36 %)
 4. Økende drivstoffpriser (31 %)
 5. Økte skatter (29 %)

Voksne (40-54 år)

 1. Utsiktene til verdensøkonomien (48 %)
 2. Reduksjon i verdien av pensjonen min (44 %)
 3. Økte kostnader som følge av miljøendringer (34 %)
 4. Økende drivstoffpriser (33 %)
 5. Stigende renter (32 %)

Eldre (55-65 år)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

 1. Reduksjon i verdien av pensjonen min (53 %)
 2. Utsiktene til verdensøkonomien (52 %)
 3. Kutt i trygdeordninger (34 %)
 4. Utsiktene i norsk økonomi (28 %)
 5. Økende strømpriser (28 %)