Siste halvår har det blitt betydelige dyrere for bankene å hente inn penger.

Både pengemarkedsrenten, kredittpremien banken må betale på usikrede lån og renten bankene betaler når de legger ut sikrede boliglån (OMF) har økt mye.

- Bankene vil dermed etter alt å dømme øke rentene på utlån og stramme til på kredittgivningen, fastslår Nordea Markets i en markedsoppdatering som legges frem i dag.

Men meglerhust tror dette til en viss grad vil motvirkes av at Norges Bank blir nødt til å sette ned styringsrenten sin.

Les mer fra rapporten: «Situasjonen kan bli betydelig verre»

- Kanskje nok til å hindre økte boliglånsrenter
Årsakene til at Norges Bank kan bli tvunget til en ny runde med kutt er blant annet at Norges økonomi bedrer seg tregere enn forventet, slik at det fortsatt er behov for rentestimulans. I tillegg er den økonomiske situasjonen internasjonalt så miserabel at Norge ville blitt ganske alene om høyere renter. En særnorsk renteoppgang vil i sin tur føre til en sterkere kronekurs, som gjør norske varer og tjenester dyrere. Noe som vil ramme norsk eksportindustri.

- Ut fra de signaler som Norges Bank ga i pengepolitisk rapport fra oktober tilsier kombinasjonen av svakere vekstutsikter og høyere pengemarkedsrenter at Norges Bank vil redusere styringsrenten med 50 basispunkter i desember og med ytterligere 25 basispunkter i mars neste år, tror Nordea Markets.

100 basispunkter tilsvarer ett prosentpoeng, så meglerhuset tror altså at sentralbanksjef Øystein Olsen vil kutte styringsrenten med henholdvis 0,5 og 0,25 prosentpoeng - slik at renten i mars er satt skal ned til 1,5 prosent. I dag er ligger styringsrenten på 2,25 prosent.

- Det vil kanskje være nok til å hindre at boliglånsrentene øker fra dagens nivå. Men erf#229en er at økte kredittpremier slår hardere ut på kredittgivningen til bedriftene, skriver Nordeas analytikere i oppdateringen.

Dermed kan det altså være muligheter for at beste effektive boligrente blir liggende rundt 3,5 prosent en stund til.

DN.no/kalkulator:
Regn ut hva en renteendring betyr for deg før og etter skatt

Så mye kan du låne

- Da kan Norges Bank sette rentene opp
Nordea Markets' bilde av norsk økonomi er betydelig svakere enn det sterke bildet Norges Bank tegnet i oktober.

Etter dette har også gjeldskrisen forverret seg.

- Og mest sannsynlig har Norges Bank nå et mindre positivt bilde av norsk økonomi. Det betyr at vi har behov for lavere renter for bedrifter og forbrukere enn det banken da så for seg, fastslår Nordea Markets.

Uten rentekutt på 50 basispunkter (0,5 prosentpoeng) får vi imidlertid mest sannsynlig høyere markedsrenter enn det Norges Bank så for seg i oktober, ifølge analytikerne.

Pengemarkedsrenten - det banker betaler for å låne penger av hverandre - er nå 3,25 prosent.

- Men den er basert på at markedet priser inn at Norges Bank kutter renten mellom 0,25 og 0,5 prosentpoeng på rentemøtet i desember. Uten kutt på desembermøtet vil derfor pengemarkedsrenten mest sannsynlig starte 2012 på i overkant av 3,5 prosent, mens Norges Bank ventet 3,0 prosent i oktoberrapporten, skriver Nordea Markets.

Etter kuttet i mars neste år tror Nordea Markets at utsiktene er i ferd med å lysne. Derfor regner de med at Norges Bank etter det holder renten uendret til slutten av 2012.

- Da er utsiktene såpass mye bedre at Norges Bank kan sette rentene gradvis og forsiktig opp, konkluderer meglerhuset.

Forbruk og boligbygging holder seg oppe
Norske forbrukere og boligkjøper blir likevel mindre preget av usikkerheten, tror analytikerne, men de nedjusterer likevel anslagene for privat forbruk og boliginvesteringer.

- Solid reallønnsvekst vil imidlertid både bidra til en moderat forbruksvekst neste år og til at det vil være vekst i boligbyggingen, ifølge Nordea Markets.

Les også:
Flere binder renten for første gang på to år


- Boligmarkedet er særdeles usunt slik det er nå


<b>Slik får du låne mer</b>

<b>Slik pruter du på boliglånsrenten</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.