Pensjonsekspertene og livsforsikringsselskapene anbefaler deg gjerne å bruke en pensjonskalkulator for å beregne hva du kan regne med å få utbetalt når du blir pensjonist. Men for å få en mest mulig riktig beregning må opplysningene være helt presise.

Så hvor finner du egentlig alle opplysningene som skal med i regnestykket?

- Det er ganske enkelt å hente inn pensjonsopplysninger hvis man vet hvor man skal lete, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til DN.no.

Kan gi god timebetaling
Noen ganger er det så enkelt at du faktisk ikke trenger å lete en gang - spesielt nå like etter nyttår.

- Noen ganger kommer opplysningene til deg. Rundt nyttår er det mange som får årsoppgaver, og da vil all informasjon være lett tilgjengelig, sier Korsberg Dalsbø.

Han har laget en liste over alle opplysningene du trenger for å beregne pensjonen - og hvor du skal lete for å finne dem.

- Jeg anbefaler alle å sette av en time til å sette seg inn i egen pensjon. Det kan gi deg den beste timelønnen noensinne og utgjøre en stor forskjell i din økonomi som pensjonist, sier han.

Her er listen over opplysninger du trenger for å beregne din pensjon:

  • ALDER, LØNN OG NÅR DU BEGYNTE Å JOBBE

- Alderen din, når du begynte å jobbe og lønnen din er helt sentralt for å kunne beregne din pensjon. Kalkulatoren regner inn hva som er normal lønnsvekst for en person med din lønn, og beregner også inn pensjonsreglene for ditt årskull, sier Korsberg Dalsbø.  • HVILKEN TJENESTEPENSJON HAR DU?

- Svært mange er usikre på hvilken tjenestepensjon man har, men dette er helt sentralt for hva din pensjon vil bli, sier Korsberg Dalsbø.

Hvilken tjenestepensjon du har får du vite ved å spørre arbeidsgiveren din. Informasjonen kan også finnes i ansettelseskontrakten, på lønnsslippen i personalopplysninger på bedriftens intranettsider.  • HAR DU AVTALEFESTET PENSJON?

Enkelte arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor har avtalefestet pensjon (AFP).

- Dette er en pensjonsordning som gjør at du kan få økt pensjon om du for eksempel går av tidlig eller velger å jobbe mens du tar ut lønn og pensjon samtidig.

For å få AFP må du jobbe i en bedrift som er bundet av en tariffavtale der AFP inngår. Arbeidsgiver vil kunne gi deg denne informasjonen.  • HAR DU PENSJONSORDNING FRA TIDLIGERE ARBEIDSPLASS?

Har du byttet jobb, har du sannsynligvis en fripolise eller et pensjonskapitalbevis. Dette er pensjonsrettigheter som du har tjent opp hos en tidligere arbeidsgiver, men som det ikke lenger blir innbetalt penger på.

- For de fleste pensjonskalkulatorer er det viktig å vite hvor mye fripolisen/pensjonskapitalbeviset er verd, og om det er noen opphørsdato for utbetalingen, sier Korsberg Dalsbø.

Normalt vil denne informasjonen være tilgjengelig på www.norskpensjon.no, men du kan også kontakte din tidligere arbeidsgiver.  • HAR DU PENSJON FRA EGEN SPARING?

- De fleste kalkulatorer tar med privat sp#229 i pensjonsprodukter som er tilpasset utbetaling, sier Korsberg Dalsbø og viser til eksempler som individuell pensjonssp#229 med skattefordel (IPS) og individuell pensjonsordning (IPA).

- Men sp#229 til pensjon kan naturligvis skje på mange måter, og det er viktig å få egen pensjonssp#229 med i regnestykket. Om du har satt av penger til pensjon i fond, aksjer eller investerer i ulike objekter, som for eksempel eiendom eller andre verdier må dette tas med.  • HAR DU EGNE SÆRAVTALER?

- Noen avtaler som barnepensjon, etterlattepensjon, uførepensjon og personer som har mottatt sluttpakker (pensjoner betalt over drift) har ofte avtaler som ikke lar seg kalkulere inn i pensjonskalkulatorer. Hvis du er omfattet av en slik avtale vil du kunne få hjelp hos NAV eller en pensjonsrådgiver, sier Korsberg Dalsbø.StorebrandDNBSparebank 1

LES OGSÅ: Jippi! Pensjonskalkulatoren sier jeg blir rik!

For å få en mer nøyaktig beregning av fremtidig pensjon anbefaler bankene flere andre kilder man kan oppsøke:  • Nav.no Logger du deg inn på Folketrygdens sider, får du vite nøyaktig hva du vil få basert på opptjening så langt.
  • norskpensjon.no Logger man seg inn på disse sidene, kan man få oversikt over sine egne fripoliser.
  • Din pensjonsleverandør: Logger man seg inn hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør, får du også et mer presist anslag på opptjente rettigheter og beregnet pensjon.

LES OGSÅ:

Jippi! Pensjonskalkulatoren sier jeg blir rik!

900 kr i måneden nok til å gå av ved 67

Høyere pensjon enn lønn - uten ekstra sp#229

Høytlønnede kan få seg en pensjonssmell

Fem klassiske tabber når du skal spare (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.