Torsdag formiddag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Forslaget innebærer en rekke skatteendringer, og det er spesielt to av disse som påvirker privatinvestorer:

  • Skatten på aksjegevinst- og utbytte økes med umiddelbar virkning.
  • Formuesskatten økes.

Økningen i skatt på aksjegevinst- og utbytte vil ramme desidert flest, forklarer Spareøkonom Bjørn-Erik Sættem i Nordnet.