– Vi endrer kurs, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

I meglerhusets halvårige konjunkturrapport tidligere i år, spådde økonomene at boligprisene skulle falle moderat gjennom hele 2018. Utviklingen siden har fått analytikerteamet til å gjøre helomvending.

– Nå venter vi oppgang i boligprisene allerede fra andre kvartal, sier Fjære.

– Årsaken er at lageret av usolgte boliger har falt. Omsetningen har vært høy og det er blitt lagt ut mindre nye boliger enn normalt, forklarer hun.

Flere årsaker

Fra å vente en samlet boligprisnedgang på tre prosent, tror DNB-økonomene nå at 2018 ender med en nedgang på 0,2 prosent. Nedgangen har allerede kommet, og økonomene venter at boligprisene gjennom året vil stige med 1,9 prosent.

I 2019 venter meglerhuset en oppgang på 1,5 prosent.

«Lavere arbeidsledighet, høyere inntekter og vedvarende lave renter støtter boligprisvekst», heter det i et notat fra DNB Markets onsdag.

Meglerhuset har også endret sitt syn på boliglånsforskriften, som blant annet hindrer boligkjøpere fra å låne mer enn fem ganger inntekten eller kjøpe bolig nummer to i Oslo uten ekstra mye egenkapital.

Dagens boliglånsforskrift trådte i kraft ved nyttår i fjor og skal gjelde midlertidig ut juni i år. Nylig kom Finanstilsynet og Norges Bank med en anbefaling til finansminister Siv Jensen (Frp) om å skrote strengere boliglånskrav fra Oslo.

DNB Markets har tidligere forventet at boliglånsforskriften skal videreføres, men uten Oslo-spesifikke krav. Nå tror meglerhuset at kravene for hovedstaden likevel gjelder også etter sommeren.

– I Oslo er det et markant omslag i år, med en ganske solid prisoppgang. Vi tror at myndighetene er redde for en ny periode med kraftig prisoppgang i Oslo, sier Fjære.

– Vi tror også det handler om at det er vanskeligere å gjeninnføre Oslo-kravene når de først er fjernet. Samtidig tror vi at den største effekten på Oslomarkedet kommer av kravet om fem ganger inntekten, og den tror vi beholdes for hele landet, sier hun.

«Definitivt over»

Boligprisene i Norge steg 0,5 prosent i mars, ifølge statistikk fra bransjeorganisasjonen Eiendom Norge. Det betyr at boligprisene er 2,2 prosent lavere enn for ett år siden.

Av byene hadde Oslo sterkest oppgang i mars, med 1,7 prosent. Samtidig har boligprisene i hovedstaden falt med 6,6 prosent det siste året.

DNB Markets er ikke alene om å tro at boligprisfallet har stoppet opp.

– Korreksjonen er definitivt over, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Også han peker på prisoppgang i Oslo, og understreker at svaret på hva som skjer med boliglånskravene fremdeles er helt åpnet.

– Samtidig er Norges Bank i ferd med å øke renten, noe som vil bidra til økte utlånsrenter. Vi tror på en ganske flat og moderat utvikling i norske boligpriser fremover, sier Olsen.

Små oppdateringer

Onsdag oppdaterer DNB Markets alle sine prognoser for norsk økonomi. Foruten boligprisestimatet, er det små endringer siden meglerhusets halvårsrapport fra januar. DNB Markets spår at: (Vilkår)

  • Veksten i økonomien, målt i bruttonasjonalprodukt (bnp), blir 2,3 prosent i år. Dette er en liten oppjustering fra anslaget i januar som følge av bedre utsikter for petroleumsinvesteringene og bedriftsinvesteringene.
  • Sentralbanken øker renten til 0,75 prosent i september, etterfulgt av to renteoppganger i både 2019 og 2020, slik at styringsrenten stiger til 1,75 prosent i 2020. Videre tror analytikerne at resesjon i USA demper veksten her hjemme og gir to rentekutt i Norge, slik at styringsrenten ender på 1,25 prosent i 2021.
Eva Grinde forklarer konflikten i Mentor Medier
Styrelederen i Mentor Medier gir seg, men hva går egentlig konflikten ut på?
02:11
Publisert: