Forsker i Statistisk sentralbyrå, Torbjørn Eika, har blåst støv av noen temmelig gamle statistiske årbøker. Det må han for å finne dokumentasjon på sist norske husholdninger opplevde å få dårligere råd enn året før.

- Det var i 1987. Og jeg kan aldri tenke meg at det er noe annet land i OECD-området som har opplevd en tilsvarende sammenhengende periode med vekst i kjøpekraften, sier Eika til DN.no.

Norge og nordmenn har selvsagt vært gjennom sine høy- og lavkonjunkturer. Men uansett økonomisk vær og vind har gjennomsnittshusstanden fått høyere såkalt realdisponibel inntekt hvert eneste år siden før Berlinmuren falt. Vi har altså fått mer penger å disponere til forbruk og sp#229.

 

- Det har vært en eventyrlig økonomisk reise?

- Ja, det har det, konstaterer SSB-forsker Eika.

Og reisen er langtfra slutt, om de ferskeste fremtidsprognosene fra SSB slår til.

Nederst i saken kan du teste den nye kalkulatoren vår som viser hvor mye din lommebok vokser om SSBs prognoser slår til.

- Rikere enn noen gang
Ifølge rapporten Økonomiske Utsikter 2010/4, som ble presentert i dag, vil tykkelsen på norske lommebøker fortsette å vokse ufortrødent videre i årene som kommer:

* Renten vil holde seg lenge på historisk lave nivåer

* Årslønnen vil stige mer enn prisene på varer og tjenester

* Boligprisene vil fortsette å stige, om enn moderat

Dermed fortsetter bare utviklingen som allerede har gjort nordmenn til et av landene med høyest kjøpekraft i verden.

- Denne utviklingen har vi sett lenge, og nå er folk gjennomgående rikere enn de har vært noen gang, slår Eika fast.

Les flere saker fra rapporten:
Boligprishopp i tre år fremover
- Unormalt lav rente til 2013

Høy rente kan ødelegge
Hvis en ser bort fra uheldige investeringsprosjekter eller gambling - typisk i bolig eller aksjer - er den desidert største trusselen mot den enkeltes økonomi som alltid: Alvorlig sykdom og arbeidsledighet. Slikt fanges i liten grad opp av makrostatistikken, i hvertfall i inntektsstatistikken, og da er det mager trøst om nordmenn i gjennomsnitt får mer penger å rutte med.

Men ser man på det store bildet, er det relativt liten grunn til å frykte i alle fall arbeidsledighet. Den skal ifølge prognosene stige så vidt de neste to årene før den faller tilbake igjen. Og uansett er vi milevis unna ledighetsnivåene til landene rundt oss.

Er det så ingenting som kan avspore nordmenns reise på første klasse gjennom den globale økonomiske krisen?

Jo, noe er det nok, mener SSB. Ett hinder kan være - ironisk nok - om det skulle gå for bra med AS Norge.

- Går det veldig bra for nasjonen kan det føre til at renten blir satt opp raskere enn vi har lagt til grunn. Og høyere rente vil slå ut negativt for mange husholdninger, påpeker Eika.

I et ganske mye lengre perspektiv klarer SSB-forskeren dessuten så vidt å mane frem et bilde av Norge som rammes av en fundamental og langvarig nedgang i verdensøkonomien.

Hovedbildet er relativt skyfritt
Torbjørn Eika

- Hvis verden går inn i en ti år lang periode med elendig vekst, vil nok det kunne merkes i Norge. Det kan slå ut på oljeprisen og det kan påvirke avkastningen i oljefondet. Da ville det bildet vi nå har av utviklingen fremover kunne endres markert, erkjenner Eika.

Knallgod værmelding
- Men egentlig ser dere knapt en eneste sky i horisonten?

- Vi tror jo på prognosene våre. Hovedbildet er relativt skyfritt, det er det, innrømmer Eika.

Samtidig skynder han seg å legge til:

- Men det er klart at det er risiko i bildet som kan ha store ubehagelige konsekvenser for store grupper. For de som jobber i eksportrettet virksomhet, ved svakere utvikling hos handelspartnerne. Og for de som jobber i eller i tilknytning til oljevirksomheten hvis det blir et fall i aktivitetsnivå eller hvis oljeprisene faller.

Slik blir din økonomi fremover
I tabellen nedenfor ser du de viktigste nøkkeltallene fra SSB som påvirker din lommebok i årene fremover (om prognosene slår til). Alle tall oppgir prosentvis endring fra året før, bortsett fra utlånsrente og ledighetstallene som oppgis i nivå. Årene 2010-2013 er prognoser.Les også: Venter du ti år må du spare dobbelt

Test vår betaversjon av kalkulatoren som viser hvor mye mer penger du får å rutte med om SSBs prognoser slår til:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.