- Dette reagerer jeg sterkt på. Eiendomsmegleren har brutt loven og får kun en smekk - men det er det. Vanligvis må man gjøre opp for seg når man bryter en lov, for eksempel ved å bli pålagt å betale en bot. Men all straffen denne megleren får er et par-tre linjer refs i et skriv, sier Frank Eriksen.

I juni i fjor la Eriksen inn bud på eiendommen Eiketoppen 4 i Tønsberg, og føler seg snytt fordi megler Anders Eggum i A-meglerne valgte å selge til en annen interessent før budfristen var ute - og brøt altså den daværende regelen om at et bud må stå 24 timer etter siste visning.

Frem til 1. juli i fjor gjaldt regelen om at meglere ikke kunne ta imot bud med kortere akseptfrist enn 24 timer etter siste annonserte visning. Da ble den endret til at meglere ikke kan ta imot bud med kortere akseptfrist enn klokken 12 første virkedag etter siste annonserte visning.

Det var visning på Tønsberg-boligen torsdag 10. juni i fjor fra klokken 16.30 til 17.30, og eiendommen ble solgt klokken 16 dagen etter.

Eriksen sier han og samboeren hadde forebredt seg på å ta beslutningen om hvor høyt de skulle gå i budrunden etter jobb, mellom klokken 16.30 og 17.30.

- I strid med god meglerskikk - ingen straff
Salget gjaldt en overbeheftet eiendom og ble gjennomført etter avtale med selgerens bankforbindelse. Megleren mente derfor at bud måtte legges inn med akseptfrist innen klokken 16, som var bankens stengetid, og viser til at alle budgivere, inkludert Frank Eriksen, var gjort kjent med dette.

Eriksen gikk glipp av huset og klaget saken inn for Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester. Her fikk han fullt medhold i begynnelsen av november ifjor.

"Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å oppfordre til å gi bud med kortere frist en 24-timersregelen tilsa, og videreformidlet disse budene til øvrige interessenter, selger og bank", skrev nemden i sin avgjørelse.

Men nemndens vedtak svir ikke så veldig.

"Klageren har ikke noe økonomisk krav mot innklagede", skriver Eiendomsklagenemnden i konklusjonen.

- Å ta snarveier ved å bryte 24-timersregelen utløser dermed ingen konsekvenser og skaper for interessenter kun falsk trygghet rundt uforutsigbare budprosesser. I mitt tilfelle opptrådte megler slik at jeg tapte muligheten til å kjøpe eiendommen, i tillegg ble selger snytt for noen hundre tusen kroner i forventet mer-pris om budrunden hadde fått gå sin lovfestede gang, sier Eriksen.

Nemden har opptrådt altfor lettvint, mener han.

- Jeg synes det er trist. Straffen burde være såpass streng at meglere ikke blir fristet til å gjøre slikt igjen, sier Frank Eriksen.

Boligen hadde en prisantydning på 2,19 millioner kroner, og ble til slutt solgt for 2,3 millioner kroner.

Etter det DN.no kjenner til har flere lignende saker fått tilsvarende konklusjoner i Reklamasjonsnemden for Eiendomsmeglingstjenester.

Formann Tore Bråthen i nemden ønsker imidlertid ikke å kommentere saken ytterligere.

Tips oss om saker!

- Risikerte bare en reprimande
- Vi solgte en overbeheftet eiendom, og den måtte selges i forståelse med selgerens bankforbindelse og en panthaver som ikke ville slette pante sitt uten full innfrielse, så vi måtte oppnå en bestemt kjøpesum, sier fagansvarlig Bjørn Kristiansen hos A-Meglerne i Tønsberg.

Ifølge Kristiansen var budfristen opprinnelig satt ifølge budreglene, men banken ønsket akseptfrist innen stengetiden klokken 16.

- Samtidig visste vi at denne 24-timersregelen hadde medført svært uheldige utslag, og vi visste at det var vedtatt at den skulle endres.

- Hva tenker dere om klagenemdens konklusjon?

- Vi diskuterte dette med en jurist på forhånd, og fikk beskjed om at det eneste vi risikerte var en reprimande. Det viktigste var å ivareta salget og kreditorene, sier Kristiansen.

Lovbrudd må få konsekvenser
Forbrukerrådet på sin side forstår Frank Eriksens frustrasjon svært godt:

- Når du bryter en lov, får et "fy" og slipper unna med å si "unnskyld" - da er det et problem, sier fagdirektør Torgeir Øines i Forbrukerrådet til DN.no.

- Å bryte loven må få konsekvenser, hvis ikke fungerer ikke loven slik den skal. Dessverre er dette et problem med flere lover - ikke bare 24-timersregelen. Det er helt på sin plass at Eriksen reagerer, for slik skal det jo ikke være, sier Øines.

Han understreker at Forbrukerrådet er oppmerksom på problemet, og at de har fokus på det.

- Hva kan dere gjøre?

- Vi kan peke på problemet og gå en runde med Finanstilsynet og politiske myndigheter for å se om det lar seg gjøre å få til noen endringer i regelverket eller ta andre virkemidler i bruk. Det er umulig å detaljstyre alt, men det bør jo være slik at en lov som fungerer bra i teorien, også fungerer i praksis, sier Torgeir Øines.

Finansdepartementet viser til at reglene om minste akseptfrist ved budgivning er fastsatt i eiendomsmeglingsforskriften.

- Hva er poenget med en forskrift hvis det ikke får noen konsekvenser for eiendomsmeglere som bryter denne bevisst?

- Ved grove eller gjentatte overtredelser av meglers plikter etter lov eller forskrifter, kan eiendomsmeglerbrev tilbakekalles med hjemmel i eiendomsmeglingsloven. Om brudd på reglene er grove eller gjentatte, må vurderes konkret i den enkelte sak. Finanstilsynet kan også gi meglere som overtrer regelverket en uformell advarsel, sier kommunikasjonsrådgiver Dorthe Drange i Finansdepartementet.

Les flere saker på DN.no:
- Budrundene blir aggressive
Naboen må kappe 14,5 meter

Hytteeier fikk en halv million kroner i bot (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.