Det har vært nedgang i lån med høy belåningsgrad.

Det viser Boliglånsundersøkelsen 2010, som Finanstilsynet legger frem i dag.

- Boliglånsundersøkelsen viser at det har vært nedgang i lån med høy belåningsgrad, særlig for yngre boligkjøpere. Omfanget av tilleggssikkerhet har også økt noe. Andelen av lån med høy belåningsgrad er imidlertid fortsatt høy, sier finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo.

- Treghet i oppfølgingen
Han påpeker at 34 prosent av lånene til kjøp av bolig gikk utover 90 prosent av boligverdien.  

- Retningslinjene for god utlånspraksis for boliglån vil bli fulgt opp ved aktivt tilsyn og, om nødvendig, med strengere reguleringer, sier Skogstad Aamo.

Finanstilsynet publiserte i mars 2010 “Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål”. Undersøkelsen av boliglånspraksis høsten 2010 ble endret som følge av dette.

Les saken: Strammer inn på boliglån

Hovedkravet er at lånet normalt ikke skal overstige 90 prosent av boligens verdi.

Skogstad Aamo antydet da de nye retninglinjene ble lagt frem i mars ifjor at de kunne ha "en viss dempende effekt på boligprisene". Fra april i fjor til februar i år har boligprisene steget syv prosent.

- Bankene har brukt noe tid på å tilpasse sine interne retningslinjer til Finanstilsynets retningslinjer, samtidig som det også kan være tregheter i bankenes praktiske oppfølging av retningslinjene. Dette kan ha bidratt til at nedgangen i lån med høy belåningsgrad ikke var mer markant, skriver Finanstilsynet i undersøkelsen.

DN.no/kalkulator:
Finn beste boliglån - fast rente
Finn beste boliglån - flytende rente

Så mye kan du låne

Flere kritikere hevdet av den nye ordningen ville gjøre det vanskeligere for førstegangsetablerere å komme seg inn på boligmarkedet.

Tilsynet vil følge opp at de nye retningslinjene får tilstrekkelig gjennomslag i bankenes utlånspraksis.

- Dersom det ikke er tilfelle , vil det være behov for å vurdere strengere regulering, mener Finanstilsynet.

Funn fra boliglånsundersøkelsen:

21 prosent av lånene både til kjøp og refinansiering gikk utover 90 prosent av boligverdien.

Dette er 8 prosentpoeng lavere enn i tilsvarende undersøkelse høsten 2008.

Lån utover 100 prosent av boligens verdi utgjorde 9 prosent av porteføljen, 4 prosentpoeng lavere enn i 2008. Ser man kun på lån til kjøp av bolig, hadde 34 prosent en belåningsgrad på mer enn 90 prosent, som er 17 prosentpoeng lavere enn i 2008.

For lån til kjøp av bolig gitt til låntakere under 35 år hadde 45 prosent av lånene en belåningsgrad utover 90 prosent, en nedgang på 14 prosentpoeng sammenlignet med 2008. Andelen lån utover boligens verdi var 20 prosent mot 30 prosent høsten 2008.

For lån som gikk utover boligverdien hadde 62 prosent av lånene tilleggsikkerhet mot 52 prosent ett år tidligere. Av lån som oversteg 90 prosent av boligverdien, hadde 41 prosent tilleggssikkerhet.

Fastrentelånene utgjorde 3 prosent av samtlige lån som inngikk i undersøkelsen. Den lave andelen fastrentelån i Norge gjør at låntagerne raskt merker endringer i rentenivået. I overkant av hvert sjette lån i undersøkelsen var gitt med avtalt avdragsfrihet, noe høyere enn i undersøkelsen i 2009. Det er særlig de yngste og de eldste låntagerne som har lån med avdragsfrihet.

En egen undersøkelse av praksis for rammekreditter med pant i bolig viste at utnyttelsesgraden av slike kreditter varierer mye avhengig av låntagers alder. De yngre låntagerne har i gjennomsnitt en betydelig høyere utnyttelsesgrad enn de eldre, noe som betyr høyere trukket beløp i forhold til bevilget ramme. Nær 90 prosent av lånene som inngikk i undersøkelsen lå innenfor Finanstilsynets anbefaling om maksimalt 75 prosent belåningsgrad for rammekreditter.

Les også:
- Ikke utsett rentehoppene for lenge
NHO frykter boligprisene
- Boligprisene stiger uansett hvor høye rentene blir
Venter enda raskere rentehopp i Norge

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.