Riktignok har det vært et kraftig fall i forventningene til norsk økonomi i andre kvartal, men fallet er mindre enn fryktet, fremkommer det av Forventningsbarometeret til Finans Norge. Forventningsindikatoren for andre kvartal er nå på nivå med det som ble observert under det kraftige oljeprisfallet i 2014.

Undersøkelsen, som ble gjennomført mellom 7. og 14. mai, viser negativ utvikling på alle enkeltindikatorer.

– Nedgangen er mindre enn fryktet til tross for strenge myndighetstiltak, kraftig oljeprisfall og vesentlig mindre etterspørsel fra våre handelspartnere, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Kraftig økt ledighet

Nedstengningen av økonomien førte til en kraftig økning i arbeidsledigheten og et brått fall i den økonomiske aktiviteten. Statlige støtteordninger til næringslivet, slik som lånegarantiordningen og kompensasjonsordningen, ble raskt iverksatt for å berge ellers levedyktige bedrifter og arbeidsplasser.

– Ekspansiv pengepolitikk og statlige støtteordninger har sannsynligvis i kombinasjon med forventningen om kraftige finanspolitiske stimulanser bidratt til et noe mer moderat fall i Forventningsbarometeret dette kvartalet enn det som ellers kunne vært tilfellet, sier Kreuzer.

Optimistiske husholdninger

Også husholdningene synes å ha et mer optimistisk syn på den nære økonomiske fremtid enn man kunne frykte. Fallet i forventningene var dypere etter at finanskrisen brøt ut høsten 2008 enn under den pågående pandemikrisen.

Reiser og anskaffelse av bil trekker mest ned på indikatoren – oppussing av hus og sparing gir størst bidrag til positiv utvikling.

– Vi ser et mer moderat fall i indikatoren for egen økonomi neste år. Det indikerer at nordmenn flest oppfatter at de har høy jobbtrygghet til tross for et stort antall permitterte. I disse tallene kan man lese en forventning om at virkemidlene som iverksettes, vil bidra til at permitterte arbeidstagere i stor grad kommer tilbake i jobb, sier Kreutzer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.