1. november kom det skattemotiverte pensjonsspareproduktet på markedet. Finansbransjen brukte flust med reklamekroner for å få pensjonssparere til å investere maksimalbeløpet på 40.000 kroner før nyttår.

Flest 50 åringer sparte

Ifølge Finans Norge gjorde 64.000 personer det. Til sammen 1,5 milliarder kroner ble flyttet inn på en såkalt IPS (Individuell pensjonssparing) før nyttår.

– Nye skatteregler for den individuelle pensjonsspareordningen har ført til et betydelig høyere ønske om å spare til egen pensjon, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i en kommentar.

Til sammenligning ble det i løpet av hele 2016, under den gamle ordningen, inngått knappe 1300 nytegninger med et totalt innskudd på 12 millioner kroner.

Naturlig nok er det den eldre aldersgruppen som er mest interessert i pensjonssparing.

– Det inngås IPS-kontrakter i alle aldersgrupper, men det er personer i 50-årene som er mest ivrige. Nesten 22.700 personer i alderen 50–59 har tatt i bruk den nye Ips-ordningen, sier Kreutzer.

Ikke tilstrekkelig med folketrygden

Pensjonssystemet består av tre pilarer: Folketrygden, pensjon via arbeidsgiver og individuell sparing. Det ble forutsatt i pensjonsreformen at folk skulle spare til egen pensjon i tillegg til folketrygd og tjenestepensjon fra arbeidsgiver.

– Det er åpenbart blitt godt mottatt at regjeringen nå har gjort det mer gunstig å spare til egen pensjon, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge i en kommentar.

Prytz sier at for samfunnet er det en fordel at fremtidens pensjonskull kan ta vare på seg selv gjennom oppsparte midler ved siden av pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen.

– Tradisjonelt sett har vi i Norge spart til pensjon ved å investere i bolig. Det kan derfor være en fordel for samfunnet om folk vrir sparingen bort fra en for ensidig satsing på bolig og over til å spare i et næringsliv som trenger kapital til omstilling og vekst, sier hun i en kommentar. (Vilkår)

Bitcoin har ingen fundamental verdi, og kan gå i null.
01:21
Publisert: