Mandag sendte Finanstilsynet et forslag til Finansdepartementet om en strengere forskrift for boliglån.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret mener det er for tidlig å si om anbefalingen fra Finanstilsynet vil påvirke boligprisene.

– Hvis det danner seg forventninger om at denne innstramningen er noe som kommer til å bli gjennomført, kan det føre til økt låneetterspørsel og dermed økt boligetterspørsel nå på kort sikt før det innføres, sier Macic.