- Vi er et forgjeldet folk. Boligprisene er høye, både i nominelle og reelle termer. Kunder låner mer, og bruker mer på bolig, noe som driver prisene opp. Det kan til slutt ende med en skarp nedgang, sier Morten Balterzen.

Finanstilsynets sjef Morten Balterzen la torsdag frem årets siste Finansielt utsyn, rapporten som vurderer risikoen for stabilitetsproblemer i det norske finansmarkedet.

- Det gir grunn til bekymring av gjeldsbelastningen fortsatt stiger. For at norsk økonomi skal være godt rustet til å møte sjokk som kan ramme økonomien, er det viktig at soliditeten som bankene har bygget opp siden finanskrisen ikke svekkes, sier direktøren.

Rekordhøyt

Han mener høye eiendomspriser og høy gjeldsbelastning i husholdningene utgjør en betydelig sårbarhet i norsk økonomi. Norske husholdningers gjeld vokser fortsatt raskere enn inntektene og utgjør nå om lag 230 prosent av husholdningenes disponible inntekt. Denne gjeldsbelastningen er høy både historisk og sammenlignet med andre land, og det er fare for at gjeldsbelastningen øker ytterligere de nærmeste årene, heter det i meldingen.

- Mange husholdninger er sårbare ved renteøkning og inntektsbortfall. Høy gjeld med flytende rente innebærer at økte renter raskt vil svekke mange husholdningers økonomi. Det kan forsterke et eventuelt tilbakeslag i norsk økonomi og gi bankene økte tap, særlig på lån til næringslivet, sier Baltzersen.

Tilsynet skriver at veksten i forbrukslån har avtatt, men at den fortsatt er høy.

Flere risikomomenter

Finanstilsynet understreker at norsk økonomi er god og at det økonomiske systemet skal kunne tåle et eventuelt «sjokk». Samtidig trekker de blant annet frem følgende risikofaktorer:

  • Rentesjokk
  • Finansuro
  • Proteksjonisme
  • IKT-/Cyber-risiko

Boliglånsundersøkelsen viser også at det er noe økning i andel låntakere som har:

  • Gjeld over 500 prosent av brutto årsinntekt
  • Belåningsgrad over 85 prosent, og
  • Utilstrekkelig betjeningsevne ved en renteøkning på frem prosentpoeng.

Norges Eiendomsmeglerforbund deler Finanstilsynets bekymring for kombinasjonen av høye boligpriser og høy gjeldsbelastning.

- Samtidig ser vi at boligforsyningen tar seg opp og at kombinasjonen av en streng boliglånforskrift og moderat renteøkning bidrar til å bremse låneopptaket, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Fem grunner til ikke å bli gründer
01:17
Publisert: