Finanstilsynets konklusjon etter et stedlig tilsyn hos Gjensidige Bank er lite lystelig lesning for konsernsjef Helge Leiro Baastad.