Hundretusener av nordmenn drar i disse dager på sommerferie, ofte med fly.

Lite er kjedeligere enn at ferien starter med et ufrivillig opphold på en flyplass, fordi flyet er forsinket eller innstilt. Da bør du i alle fall kjenne til hvilke rettigheter du har som passasjer. De kan nemlig gi deg et aldri så lite plaster på såret - selv om ikke alle flyselskaper er like ivrige etter å fortelle deg hva du har krav på.

EUs regelverk er i utgangspunktet enkelt og greit. Du har, dersom flyet er overbooket, vesentlig forsinket eller innstilt, krav på en på forhånd fastsatt erstatning, basert på hvor lang flyreisen skulle vært.

  • 250 euro (ca 2000 kr) for alle flygninger opptil 1500 km
  • 400 euro (ca 3200 kr) for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km, og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 km og 3500 km.
  • 600 euro (4800 kr) for alle øvrige flygninger.

Mange av flyvningene fra Norge til Europa vil være under 1500 kilometer. Det vil for eksempel gjelde flyvninger fra Oslo til London, Berlin og Paris. Men man har altså uansett krav på minimumserstatningen på 250 euro.

Fra andre steder lenger nord i Norge kommer man fort opp i de nødvendige antall kilometer for å utløse krav om 400 euro i erstatning. Reiser man fra for eksempel Bodø vil turen til både London og Berlin være over 1500 kilometer.

I sommer går mange av turene langt syd. Både reiser til Spania, Hellas og Italia vil som oftest være over 1500 kilometer uansett hvor du drar fra i Norge.

Erstatning etter tre timer
Når regnes en flyavgang som tilstrekkelig forsinket? EU-domstolen har slått fast at dersom reisen blir forsinket med mer enn tre timer, har samme rett til standardkompensasjon som ved innstilte flygninger.

Dersom forsinkelsen blir på 5 timer eller mer, skal flyselskapet dessuten tilby refusjon av billettprisen for den del av reisen som ikke er påbegynt, eller hele billetten dersom reisens formål ikke kan oppnås på grunn av forsinkelsen. Velger du refusjon av billettprisen, kan du i tillegg kreve returflygning tilbake til avreisestedet.

Ved forsinkelser kan erstatningen reduseres med 50 prosent dersom:

  • Du tilbys plass på en annen flygning til bestemmelsesstedet og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygningen som var bestilt med mer enn
  • 2 timer ved flygning opptil 1500 km
  • 3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km
  • 4 timer for alle øvrige flygninger

I tillegg til økonomisk kompensasjon og/eller refusjon av flybilletter har man rett til både mat, drikke og eventuelt overnatting og transport til og fra flyplassen, dersom reisen er forsinket med mer enn:

  • 2 timer ved flygning opptil 1500 km
  • 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km
  • 4 timer ved alle andre flygninger.

Noen unntak
Det er verdt å merke seg at ikke alle forsinkelser eller innstillinger utløser krav om erstatning, understreker kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Martin Skaug Halsos overfor DN.no.

- Du har ikke rett på kompensasjonen dersom forsinkelsen er resultat av ekstraordinære omstendigheter utenfor selskapets kontroll. Det kan for eksempel være uvær eller streik, sier han.

Teknisk feil på fly fritar imidlertid ikke flyselskapet for erstatningsplikt, med mindre selskapet kan sannsynliggjøre at feilen var umulig å unngå med rimelige tiltak.

I tillegg til forsinkelser og innstillinger, kan det være du strander på en flyplass ufrivillig som følge av at flyselskapet har overbooket. Blir du nektet ombordstigning fordi det ikke er plass til deg, har du krav på samme erstatning som ved forsinkelser/innstillinger.

- Takker du ja til å ta neste fly vil du fortsatt ha rett på kompensasjon, men vanligvis vil den bli redusert med halvparten. Dette avhenger av ventetid og lengden på reisen, sier Halsos.

Full oversikt over dine rettigheter finner du på Forbrukerrådets hjemmesider.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.