Onsdag lanserte Forbrukerrådet sin nye pensjonstjeneste på Finansportalen.no. Tjenesten skal sette forbrukerne i stand til å sammenligne pensjonsleverandører og å få veiledning om pensjon. Ikke mindre enn to statsråder hadde møtt opp på Forbrukerrådets lansering, finansminister Siv Jensen (Frp) og forbrukerminister Solveig Horne (Frp).

Gebyrer spiser opp avkastning

Finansminister Siv Jensens motivasjon er klar. 

– For at pensjonssystemet skal fungere, må folk settes i stand til å gjøre bevisste valg, sa hun. 

Tjenesten – som har fått navnet Gebyrsjekken – sammenligner gebyrene pensjonsleverandørene tar for å forvalte såkalte pensjonskapitalbevis – opptjent pensjon arbeidstager får med seg når han slutter i en jobb med innskuddspensjon.  

Gebyrene varierer veldig. Fra null – hos KLP og Skagenfondene – til godt over to prosent – hos Storebrand, Danica og Sparebank 1.

274 milliarder kroner kan ikke flyttes

Det er ikke alle forbrukere som får glede av den nye tjenesten. Svært mange arbeidstagere har fripoliser. Det er opptjent pensjon fra arbeidsforhold der bedriften hadde ytelsespensjon – ikke innskuddspensjon.

Mens det er 52 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis i markedet, er det hele 274 milliarder kroner i fripoliser. Disse kan ikke flyttes på. Flyttemarkedet er stengt i påvente av at selskapene har oppreservert fripolisene for å ta høyde for at vi lever lenger. 

Finansminister Siv Jensen – som sitter med ansvaret for regelverket rundt fripoliser – sier verktøyet fra Forbrukerrådet uansett er viktig. 

– Mange har ulike ordninger de ikke har oversikt over. Først og fremst er det viktig å orientere forbrukerne slik at de kjenner rettighetene sine, sier hun. 

– For at pensjonssystemet skal fungere etter hensikten, er det helt sentralt at forbrukerne settes i stand til å gjøre informerte valg om sin egen pensjon. Derfor er tjenesten «Gebyrsjekken» viktig. Den gjør det enklere for folk flest å ta bevisste sparevalg for å øke pensjonen sin. 

Daglig leder Elisabeth Realfsen i Finansportalen sier Forbrukerrådet prioriterte å lage et verktøy for et marked der forbrukerne faktisk har et valg. 

– Slik er det dessverre ikke for fripolisemarkedet, men vi kommer uansett til å gi informasjon om situasjonen for fripoliser, sier Realfsen.

Ditt ansvar

Når man er i jobb, er det arbeidsgiver som dekker forvaltningskostnadene ved pensjonsordningen. Sterk konkurranse om bedriftskundene, bidrar til at arbeidsgiverne klarer å presse ned prisene hos pensjonsleverandøren.

– Men hva skjer den dagen man meldes ut av innskudds­ordningen og får utstedt pensjonskapitalbevis. Jo, kostnader skyter i været. Ikke sjelden ser vi at forvaltningskostnadene både tre- og firedobles, sier fagsjef Alexandra Plahte i Gabler, Steenberg & Plahte.

Forbrukerrådets direktør Randi Flesland sier særlig de unge bør være bevisst på pensjonssparingen sin.

– Man kan risikere å tape 25 prosent av din fremtidige pensjon avhengig av hvilke valg forbrukere tar som ung. Det er lett å tenke at det er arbeidsgivers ansvar, men det er det ikke. Det er du, sier forbrukerrådets direktør Randi Flesland.

Forventer gebyrfall

Etter en turbulent høst hvor pensjonsselskapene og Forbrukerrådet har kranglet om å få selskapene til å åpne prislistene sine, er det nå full enighet om at gebyrsjekken skal få oppdaterte priser. 

– Jeg forventer at dette kommer til å føre til et fall i gebyrene, nå som selskapene vil konkurrere mot hverandre, sier hun.

 Alexandra Plahte Leder pensjon  i Gabler, Steenberg & Plahte. 
 Alexandra Plahte Leder pensjon  i Gabler, Steenberg & Plahte.  (Foto: Øyvind Elvsborg)

Plahte sier at det er liten tvil om at gebyrsjekken er et viktig og nyttig verktøy for mange. 

– Det er imidlertid viktig å ikke se seg blind bare på gebyrene, men også se på avkastningen. Det er jo netto tilført avkastning som gir merverdi. Det er bra portalen ikke bare viser gebyrene, men også historisk avkastning hos de enkelte leverandørene. Det er likevel et faktum at gebyrene er kjent på forhånd, noe jo avkastningen ikke er, sier Plahte. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.