DN presiserer: Tittel på saken er rettet fra "Dobbelt så mange inkassokrav i Norge som i Sverige" til "Dobbelt så mange inkassosaker per innbygger i Norge som i Sverige".

Fredag 19. juni la regjeringen frem et hastevedtak hvor den besluttet å kutte i inkassosalærene med opptil 50 prosent. Endringene kom etter en høringsrunde på grunn av korona-situasjonen.

Vedtaket medfører at gebyrene for purringer og inkassovarsler er redusert fra 70 til 35 kroner, og at inkassosalærene for krav opp til 500 kroner er redusert fra 350 til 175 kroner. Salærene for høyere krav er også redusert, men ikke like mye prosentvis.

– Vi er kort sagt overrasket over at regjeringen har falt ned på dette, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Denne uken legger Forbrukerrådet frem en rapport hvor det tar til orde for ytterligere reduksjon.

Vekst i antall inkassosaker

I rapporten sammenligner Forbrukerrådet Norge med Sverige, hvor inkassoselskaper tilbyr gratis inkasso med lavere honorar. Det maksimale inkassosalæret i Sverige er 180 svenske kroner uavhengig av fordringsstørrelse, etter en purring på 60 kroner.

«Det fremstår som uforståelig at det skal koste 56 ganger mer å drive inn en fordring på 250.000 kroner i Norge som i Sverige selv etter Justisdepartementets forslag til kutt i salærene. Med de ekstremt høye salærene i Norge bør det ikke overraske noen at det sendes over dobbelt så mange inkassokrav i Norge som i Sverige,» skriver Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet mener inkassosalærene skaper kunstig mange inkassosaker, og hindrer reell priskonkurranse mellom leverandørene.

«Forbrukerrådet klarer ikke å finne noen tungtveiende grunner for at norske skyldnere skal betale inntil 62 ganger mer enn svenske skyldnere. Vi tror ei heller at Norge er tjent med å ha godt over dobbelt så mange inkassosaker pr. innbygger som i Sverige.» heter det i rapporten.

Inkassoselskapenes tjenester er i dag billige for oppdragsgiverne, fordi skyldnerne betaler til dels store inkassogebyrer. Først når oppdragsgiverne, fordringshaverne, må betale for inkassotjenestene blir det reell konkurranse mellom inkassoselskapene, mener Forbrukerrådet.

Derfor må salærene videre ned, også etter hastevedtaket som skal kutte gebyrene med inntil 50 prosent, mener Forbrukerrådet.

Blyverket i Forbrukerrådet mener at regjeringen går tilbake på det opprinnelige forslaget lagt frem under høringsrunden i april, uten å gi en klar begrunnelse.

– Dette er rett og slett for veikt av regjeringen og blir som småtteri å regne opp mot de store utfordringene vi faktisk har i inkassomarkedet. Vi forstår ikke hvorfor de legger frem noe som vil gi så lite effekt, sier hun.

Alvorlig for bransjen

Virke Inkasso som representerer nærmere 100 medlemsbedrifter som tilbyr inkassotjenester i Norge, mener derimot hastevedtaket vil føre til oppsigelser og avviklinger i bransjen.

– Dagens vedtak skaper alvorlige konsekvenser for inkassobransjen i form av kraftige nedbemanninger og konkurser, sier Aleksander Nordahl, leder for Virke Inkasso.

Virke Inkasso har mottatt signaler om at flere selskaper allerede har begynt å se på avvikling av sine virksomheter, ifølge Nordahl.

Aleksander Holand Nordahl, leder for Virke Inkasso, frykter for bransjens fremtid etter at regjeringen vedtok kutt i inkassosalærene.
Aleksander Holand Nordahl, leder for Virke Inkasso, frykter for bransjens fremtid etter at regjeringen vedtok kutt i inkassosalærene. (Foto: Virke)

Han mener Forbrukerrådets sammenligning med svenskenes system blir «som å sammenligne epler og pærer». Han viser til at svenske inkassokrav kan sendes til en rettslig prosess etter 12 dager, og kan gi betalingsanmerkning etter kort tid.

– Det norske inkassosystemet er gjennomregulert, med tydelige krav til inkassoselskapenes aktiviteter og gjøremål. I arbeidsgruppens forslag ligger det an til en økning i antall aktiviteter mot dem som skylder penger. Alle er tjent med at inkassosaker løses tidlig. Det norske systemet er bedre på å løse saker, til fordel for dem som skylder penger og næringslivet, sier han.

Det var i begynnelsen av april justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sendte ut en hastehøring med forslag om å redusere inkassosalærene med 50 prosent på krav under 2500 kroner. Etter høringsrunden vedtok regjeringen innføringen av to nye salærklasser og trinnvise kutt i salærene.

Hastevedtak

Ifølge justisdepartement tok det en hastebeslutning for å hindre at folk kommer i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronaviruset. Ifølge statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem, vil det neste år bli lagt frem forslag til ny inkassolov med ytterligere kutt.

– Den viktigste beskjeden vi har til inkassobransjen, er at det vil komme flere kutt i salærene på både store og små krav. Det vi har gjort nå, er en hastebeslutning gjennomført på kort tid på grunn av koronasituasjonen, sier han.

Når beslutningen nå skulle tas ble høringsuttalelsen fra Finanstilsynet vektlagt, ifølge statssekretæren. Han viser til at kuttene som nå er lagt frem av justisdepartementet innebærer en reduksjon i inkassobransjens inntekter på løst anslått 30 prosent.

– Forbrukerrådet har vært en god støttespiller for oss i arbeidet for å kutte inkassosalærene. Vi måtte imidlertid ta hensyn også til de som advarte oss mot å gjøre for mye og for raskt, og la ikke minst vekt på at Finanstilsynet mente vi samlet sett gikk for langt, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.