Det er dyrtid. Norges Banks styringsrente er tredoblet fra 1,25 til 3,75 prosent på bare 12 måneder. Markedet venter at den vil stige ytterligere. Boliglånsrenten har for mange passert seks prosent. Konsumprisene har steget 6,4 prosent det siste året, og nordmenn flest opplever at kjøpekraften er kraftig redusert.