De fleste har forsikret boligen sin, men ikke alle er klar over forsikringen kan ta en stor del av regningen ved en tvist.

De alle fleste hus- og bilforsikringer inneholder nemlig en rettshjelpforsikring.

Denne forsikringen dekker dine utgifter til juridisk bistand med inntil 80.000 kroner. Selv om det er en egenandel på beløpet, vil du altså kunne gå til advokat og få hjelp uten å sitte igjen med en kjemperegning til slutt.

80 prosenthjelp
En rettshjelpsforsikring dekker normalt 80 prosent av dine kostnader opp til et tak på 80.000 kroner. Du må altså betale en egenandel som normalt er på 2.000-4.000 kroner, og deretter 20 prosent av advokatutgiftene.

Dette tilsvarer at dersom du for ekspempel ved en boligtvist får en advokatregning på 40.000 kroner, slipper unna med å betale 10.000-12.000 kroner, avhengig av hvor stor egenandelen din er.

Trenger en tvist
For at du skal få dekket kostnadene gjennom forsikringen, må det ha oppstått en tvist i forbindelse med det forsikrede objektet. Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft.

En tvist er som hovedregel oppstått når det er fremsatt et krav som er bestridt. Man får nemlig ikke dekket kostnader som går til å utrede en problemstilling. Det er enkelte tvister som ikke blir dekket av forsikringen. Slike tvister er balnt annet tvister ved arv, skifte og skilsmisse.

Ikke motpartens utgifter
Aldri så godt at det ikke er galt for noe: Dersom du taper en sak og blir dømt til å betale motpartens utgifter, dekker ikke rettshjelpforsikringen disse omkostningene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.