Bunnfradraget ble for noen år tilbake økt til 470.000 kroner og det betyr altså at du kan arve inntil dette beløpet uten å måtte betale arveavgift. Dersom du arver en bolig eller hytte hvor dine foreldre har eid denne sammen, dobles bunnfradraget, til 940.000.

Kontroller i år som er foretatt av Skatt Øst viser at folk flest er flinke til å rapportere de rette beløpene ved overdragelser av fast eiendom innen familien, og da legger skatteetaten antatt markedsverdi til grunn. For inneværende år er det ifølge etaten likevel en underrapportering på rundt 150 millioner kroner.

Ikke alle arverettseksperter er enige i at markedsverdi er det samme som den høyeste prisen man kan oppnå for eiendommen.

– Det man skal være oppmerksom på er at skatteetaten krever at eiendommens markedsverdi skal legges til grunn. Det er imidlertid ikke ensbetydende med at man er forpliktet til å ta utgangspunkt i eiendommens høyest tenkelige omsetningsverdi. Her er det rom for skjønn. I praksis vil man enten måtte utarbeide et eget skjema hvor eiendommens ulike kvaliteter føres opp slik at det hele munner ut i en antatt markedsverdi eller så bør takst innhentes, sier advokat Peter Schjølberg, spesialist i arverett til NTB.

Hvis foreldre eller overdrager i tillegg beholder en begrenset bruksrett over fritidseiendommen vil det medføre en tabellmessig reduksjon av avgiftsgrunnlaget.

Kontrollerer verdien
– Mottar du eiendom ved forskudd på arv, som kjøp til underpris eller arv ved dødsfall, så husk å melde fra til Skatteetaten, sier avdelingsdirektør Inger-Berit Andersen i Skatt øst.

Kontrollene som Skatt Øst har foretatt viser at mange «glemmer» å sende inn gavemeldingen.

– Vi kontrollerer også at det er satt riktig verdi på eiendommen, og det er markedsverdien som skal meldes inn. Gave omfatter enhver økonomisk fordel, også salg av eiendom til underpris – såkalt gavesalg, presiserer hun.

Billigere overdragelse
Også arveavgiften ble redusert da bunnfradraget økte. Prosentsatsen er 6 prosent for intervallet mellom 470.000 og 800.000 kroner hvis det er fra foreldre til barn. Hvis det er fra andre enn foreldre, er prosentsatsen 8. For det overskytende er satsen 10 prosent fra foreldre til barn.

Endringene som ble gjennomført innebar at det ble betydelig lettere å overdra bolig eller hytte fra foreldre til barn.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.