Tenk deg at du, uten å spare en eneste krone ekstra selv, fikk like høy pensjon som lønn det året du går av. Og ikke nok med det, i løpet av de første ti årene som pensjonist stiger pensjonen til nivåer du bare kunne drømme om som arbeidstaker.

Det er ikke umulig. Men foreløpig er det bare ett sted det skjer, nemlig i Storebrands nye pensjonskalkulator på nett.

Fra 800.000 i lønn til 1 mill i pensjon
En 38 år gammel mann med 800.000 kroner i brutto årsinntekt i dag og den beste innskuddsordningen på jobben, vil her beregnes til å få 800.000 kroner i pensjon første året om han går av ved 67. For hvert av de første ti årene som pensjonist vil så pensjonen vokse ytterligere til den når over en million kroner i mannens 77. år.

Nå må Storebrand innrømme at kalkulatoren, som de har reklamert for på fjernsyn den siste måneden, kanskje gir et litt vel optimistisk bilde av fremtidig pensjon til en del personer. Det gjelder særlig de litt yngre med høy lønn og gode innskuddspensjonsordninger.

- Vår pensjonskalkulator er litt for snill i beregningene, erkjenner informasjonsdirektør i Storebrand, Bjørn Erik Sættem overfor DN.no.

Men la det være sagt med en gang: Det er ikke umulig at Storebrands beregninger kan vise seg å være riktige. Men det er visse forutsetninger som i så fall må oppfylles.

  • Oppspart pensjon gir 7,0 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.
  • Avkastningen er den samme helt frem til pensjonsalder - og etter at man begynner å ta ut pensjon
  • Arbeidstakeren forutsettes å ha hatt innskuddspensjonen siden 2001.
  • Lønnsveksten i samfunnet for øvrig blir minst 0,75 prosent høyere enn inflasjonen etter at du begynner å ta ut pensjon
  • Utbetalingen av innskuddspensjonen er satt til 10 år, etter dette får pensjonisten kun folketrygd og eventuelt afp-tillegg i privat sektor.

Endrer kalkulatoren
Etter at DN.no gjorde Storebrand oppmerksom på de kanskje noe optimistiske beregningene i kalkulatoren, har selskapet besluttet å endre forutsetningene. Blant annet skal gjennomsnittsavkastningen justeres ned noe fra 7,0 til 6,8 prosent. Dessuten legges det inn en nedtrapping av aksjeandel og risiko fra de ti siste årene før pensjon.

I Storebrand er de også opptatt av å understreke betydningen av ti års utbetaling av innskuddspensjon - slik kalkulatoren forutsetter. I år 11, når personen er 78 år, vil personen med 800.000 i inntekt få pensjonen redusert fra 1.027.000 kroner til 316.000 kroner.

- Det er det viktig å få med, sier Sættem.

Ikke regn med afp!
Det er også et annet moment, som utgjør samme utfordring for alle kalkulatorer og alle som prøver å beregne pensjonen. Det er afp-tillegget

- Man bør ikke bør regne med afp som en sikker pensjon, siden afp ikke er en opptjent rettighet, preiserer Sættem.

I offentlig sektor gis afp (avtalefestet pensjon) som et tillegg til de som går av tidlig, fra 62 år, og er tidsmessig begrenset oppad til 67 år. I privat sektor gis afp-tillegget som et livsvarig tillegg til pensjonen.

Forutsetningen er imidlertid at du jobber i en bedrift med tariffavtale, og ikke minst at du jobber der den dagen du går av med pensjon. Det hjelper altså ikke å jobbe i privat sektor med afp-ordning i dag, dersom du for eksempel de fem siste årene før pensjon jobber i det offentlige eller en bedrift uten afp-ordning. Da mister du hele afp-tillegget ditt.

Minimumsordning gir fortsatt lav pensjon
Storebrand mener eksempelet med en person med 800.000 i inntekt og den beste innskuddsordningen gir et spesielt "overoptimistisk" bilde av fremtidig pensjon slik kalkulatoren er skrudd sammen i dag.

- Et mer realistisk eksempel er å ta en person med gjennomsnittlig inntekt på ca 450.000 kroner, mener Bjørn Erik Sættem i Storebrand.

En slik person vil ifølge kalkulatoren få 397.000 kroner i pensjon første året, dersom man går av ved 67. Men bare ved å vente med pensjonsuttak til 69 år, vil pensjonen bli like høy pensjon som lønn allerede første året.

- Det tror vi ikke er så langt unna det man kan forvente, fremholder Sættem.

Dersom vedkommende har rett på afp-tillegg vil det være nok å vente til 68 år med å gå av, for å få like høy pensjon som lønn.

Merk at eksempelene forutsetter den beste innskuddsordningen som er lov å gi etter dagens regelverk. Det vil si fem prosent av lønn mellom 1-6 G (opptil 492.000) og 8 prosent av lønnen mellom 6-12 G (opptil 985.000 kr).

Minimumsinnskuddsordningen i innskuddspensjon er til sammenligning bare to prosent av lønn. Med minimumsordningen ville en person med 800.000 kroner i lønn få bare 413.000 kroner i pensjon (uten afp-tillegg) første året. Personen med 450.000 kroner i lønn ville tilsvarende fått 279.000 kroner i pensjon første året, basert på Storebrands beregninger.

Sjekk hva de forskjellige pensjonskalkulatorene på nett "gir" deg i pensjon:

Jippi! Pensjonskalkulatoren sier jeg blir rik! (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.