DN presiserer

Sparebanken 1 Østfold Akershus saksøkte blant andre eiendomsmegler Morten Bjerke med krav om erstatning i denne saken. I en dom fra Bergen Tingrett i mai 2015 ble Bjerke frifunnet av retten og tilkjent saksomkostninger.

 

Torhild Helliesen hadde planlagt at utsiktstomten på fire mål i åsen ovenfor Heggedal i Asker skulle være hennes økonomiske reserve til pensjonisttilværelsen. Men nå er eiendommen begjært tvangssolgt for å dekke et lån Torhild Helliesen aldri har tatt opp eller kjent til.

– En fortvilet situasjon. Sparebank 1 går etter meg, selv om det er andre som har gått ut over fullmakter, forfalsket dokumenter, utbetalt penger og tatt penger, sier Torhild Helliesen. Nå må hun i retten for å forsvare seg selv og tomten mot bankens fremstøt.

Se video øverst i saken.

Proffer ville ha hjelp
71-åringen er tidligere høyskolelektor med kunst- og håndverksfag som spesialitet. Da pensjonisttilværelsen sto for døren ønsket hun å selge tomten.

– Eiendomsutvikling kunne jeg ingen ting om. Derfor henvendte jeg meg til det jeg trodde var profesjonelle folk, sier Helliesen.

Hun endte opp med en avtale med den da 31 år gamle eiendomsutvikleren Marius Wang fra Halden. Han skulle besørge seksjonering av tomten og bygging av fire eneboliger. Etterpå skulle Helliesen få oppgjør – 850.000 kroner for hvert hus. Resten skulle tilfalle Wang. Eiendomsmegler Morten Bjerke i Asker skulle ta seg av salg og oppgjør.

Her er to versjoner av fullmakten eiendomsmegler Morten Bjerke fikk Torhild Helliesen til å signere. På originaldokumentet (til høyre) skrev Helliesen inn en opplysning som begrenset fullmaktens gyldighet. På kopien banken (til venstre) fikk, var begrensningen fjernet.
Her er to versjoner av fullmakten eiendomsmegler Morten Bjerke fikk Torhild Helliesen til å signere. På originaldokumentet (til høyre) skrev Helliesen inn en opplysning som begrenset fullmaktens gyldighet. På kopien banken (til venstre) fikk, var begrensningen fjernet. (Foto: Øyvind Elvsborg)
Overrumplet
I avtalen om oppgjør mellom Helliesen, megler Bjerke og eiendomsutvikler Wang står det at tomten kunne pantsettes «som sikkerhet for dokumenterte kostnader samlet oppad til kr 800.000 til opparbeidelse av vei, vann, kloakk og 4 grunnmursplattinger på Eiendommen».

Men Wang ville ha mer penger. Fire millioner kroner. Megler Bjerke forsøkte å få Helliesen til å skrive under på en fullmakt der Bjerke kunne pantsette eiendommen som sikkerhet for Wangs lån.

– Jeg ble overrumplet, signerte, men skrev også inn en tilføyelse for hånd: Bjerkes fullmakter skulle ikke gå ut over rammene i oppgjørsavtalen, sier Helliesen.
– Hvorfor tok du i det hele tatt opp lån med pant i Helliesens tomt?– Banken sier noe annet?Grensen på 800.000 kroner sto dermed ved lag.

Sparebank 1 fikk ikke vite om begrensningene. For på dokumentet megler Bjerke sendte Wangs bank er Torhild Helliesens håndskrevne tilføyelse borte. Øverste og nedre del av noen bokstaver viser at det må ha stått mer i originaldokumentet enn i kopien banken mottok. Wang fikk låne fire millioner kroner – ifølge banken; et gjeldsbrevlån uten annen forbindelse til Helliesens eiendom enn at den var tatt som pant.


Banken droppet avtale
– For at banker skal ha gyldig kausjon, må banken etter loven ha en egen skriftlig avtale med kausjonisten. En kopi av en fullmakt, utstedt til en eiendomsmegler er ingen slik avtale, slår Helliesens advokat Carl Bore fast i dag.

Men Sparebank 1 i Moss sjekket ikke om Torhild Helliesen virkelig stilte sikkerhet for Marius Wangs lån, hverken før lånet ble utbetalt eller da pantobligasjon senere ble tinglyst.

– Jeg har aldri sett, og langt mindre signert pantedokumentet, sier Helliesen.

Signaturen på pantedokumentet kan minne om Helliesens, men håndskriften skiller seg vesentlig på enkelte punkter. To vitner har signert på at Helliesens underskrift på pantedokumentet er riktig: Eiendomsmegler er Morten Bjerke og en Erik Johannesen.

Til DN sier Johannesen at han ikke aner aner hvem Torhild Helliesen er, at han ikke kan huske å ha møtt henne noengang og at han ikke kan huske å ha vært tilstede når noe pantedokument er signert.

– Og uansett har ikke banken noen avtale med Helliesen hvor hun aksepterer å stille kausjon, slik loven forutsetter. sier advokat Carl Bore.

Se video øverst i saken.

Simpelt
Først da Sparebank 1 ga opp å få lånet innfridd av Marius Wang fikk Torhild Helliesen vite at hennes tomt var pantsatt og at hun var blitt gjort til kausjonist for eiendomsutvikleren som bare hadde fått bygget én av fire boliger.

– Banken bekrefter i brev at de aldri har hatt noen avtale med meg. De bekrefter at de aldri har hatt noe kundeforhold eller kontakt med meg. Likevel har de utbetalt penger mot sikkerhet i min eiendom – og vil selge den med tvang for å få tilbake penger de har lånt bort til noen andre. At enkeltpersoner kan opptre så simpelt er nok mulig å forestille seg. Men en bank? Det hadde jeg aldri trodd, sier Torhild Helliesen.Sitter man med et hus med stor hage er sannsynligheten stor for at det ringer utbyggere på døren for å kjøpe.

– Søk hjelp fluksens, er rådet fra eiendomsmeglernestor og advokat Torbjørn Ek.

– Få oppgjør med en gang, og ikke vente på at utbygger får solgt videre, anbefaler hans kollega Odd Kalsnes.

– Å selge utviklingseiendom er ikke for amatører. Fallgruvene er mange. Det er veldig stor forskjell på eiendomsutviklere. Det er viktig å få kvalitetssikret kjøperes betalingsevne og oppgjørsvilje, sier Ek.

Risikoen øker med tiden fra kontraktssignering til overtagelse.

– Mye kan skje. Markedet kan falle, for eksempel. Det eneste sikre er at utbyggere tenker med kalkulatoren. Forskudd eller bankgaranti minsker risiko for tap, men koster, sier Ek.

– En utbygger kan forberede bygging uten å ha tilgang til å bruke tomten som panteobjekt. Det er ikke nødvendig å gi utbyggere rådighet over eiendommen før de betaler, sier Odd Kalsnes.

– Gi aldri fra deg formelle rettigheter til eiendommen før pengene ligger på bordet, sier Torbjørn Ek.

 

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.