Regjeringen innfører forbud mot fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Målet er å få ned klimautslippene.

I tillegg sendes et forslag om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger som anleggsbrakker og lignende, ifølge Klima- og miljødepartementet.

– Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Gode alternativer

Forbudet innebærer at bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger blir forbudt fra 2020, både til hovedoppvarming og til tilleggsoppvarming. Høringsrunden har vist at det finnes gode fornybare alternativer til mineralolje, ifølge departementet.

– De som i dag bruker fossil olje til oppvarming, må finne en annen løsning før 2020. Det finnes flere alternativer, blant annet varmepumper, elektrisk oppvarming, fjernvarme, flis- og pelletskjeler, sier Helgesen.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser i 2030 med 40 prosent sammenlignet med 1990. Regjeringen arbeider for å få en avtale med EU om felles gjennomføring av klimamålene. I 2015 var utslippene fra fyring med fossil olje og parafin 739.000 tonn CO2. I 2015 var Norges totale utslipp 53,9 millioner tonn CO2. Forbudet er beregnet å redusere utslippene med 340.000 tonn CO2 i året.

Miljøjubel

Miljøstiftelsen ZERO mener tiltaket er svært viktig et kraftig signal om at vi er på vei bort fra fossil til fornybar energi.

– Norske bygg blir nå den første oljefrie sektor i verden. Utfasingen vil ha stor ringvirkning i Norge og internasjonalt og viser at Norge kan være en klimaspydspiss når vi vil, sier ZERO-leder Marius Holm.

Ifølge stiftelsen er det første gang et land forbyr oljefyring til oppvarming i eksisterende bygg. Flere land har allerede lagt ned forbud mot å installere nye oljefyrer, slik Norge gjorde i de nyeste byggtekniske forskriftene.

Hytter er unntatt

Hytter uten tilkobling til strømnettet er unntatt fra forbudet. Bakgrunnen er ifølge klima- og miljøministeren at det er vanskeligere og ofte uforholdsmessig dyrt med alternativer, melder NRK.

– Og det er ikke et stort omfang på det. Det betyr at klimaeffekten versus kostnadene ville blitt litt i drøyeste laget, sier Helgesen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Stemmestyring er det nye store
Annonseomsetningen innenfor stemmesegmentet vil øke fra rundt 17 milliarder i dag til over 100 milliarder i 2021.
02:04
Publisert: