Tallet på antall arbeidsløse i Norge steg med 11.000 personer fra august til november 2012, viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen (aku) som Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem onsdag.

SSBs tall er basert på undersøkelser gjort over tre måneder. SSB bruker derfor tremåneders gjenommnsnitt for å beregne den månedlige utviklingen.

De 94.000 arbeidsløse i november utgjorde 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Dette var 0,4 prosentpoeng mer enn i august. I foregående måned var ledigheten 88.000 personer, tilsvarende en ledighetsrate på 3,3 prosent.

Det var på forhånd ventet en ledighet på 3,2 prosent, ifølge estimater innhentet av TDN Finans

Ifølge SSB viser sesongjusterte tall at antall sysselsatte var på 2,592 millioner (2,604 millioner forrige måned) samtidig var utførte ukeverk (av 37,5 timer) ned med 18.000 til 1,969 millioner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.