Med en nettside som ser profesjonell og tillitvekkende ut, lokker selskapet Option Stars Global privatpersoner til å investere i kryptovaluta. 300 av storbanken DNBs kunder valgte å tro på løftene om skyhøy avkastning hos nettstedet som har forgreninger til fire land: Tsjekkia, Ungarn, Storbritannia og Montenegro.

Kundene var i ferd med å sende til sammen 40 millioner kroner til nettstedet.

«Nettstedene ser helt legitime ut»

DNBs leder for bedrageribekjempelse, Terje A. Fjeldvær, sier de klarte å stoppe mesteparten av overføringene fra kundens kontoer.

– Dette er den falske tradingplattformen flest kunder har forsøkt å overføre til så langt. Vi fikk stoppet mesteparten av overføringene, og nå har vi anmeldt nettstedet til politiet, sier Fjeldvær.

Han sier de ser en økning i bedrageriforsøk fra fiktive tradingplattformer.

– Nettstedene ser helt legitime ut. Kundene ser innskuddet sitt og kan følge en graf som viser avkastningen. Så blir de manipulert til å investere mer og mer. Hensikten til nettstedet er imidlertid at det ikke skal bli noen gevinst, sier Fjeldvær.

Alarmen går

I 2017 ble storbankens kunder forsøkt svindlet for 353 millioner kroner ved hjelp av sosial manipulering. Så langt i år er tallet 115 millioner kroner. Sosial manipulering omfatter alt fra dating-bedrageri til investeringsbedrageri hvor du loves rask og høy avkastning på sparepengene dine.

– Hvordan finner dere ut at nettstedene er bedrageri?

– Jeg kan ikke si så mye om hva vi gjør, men vi ser etter mønstre i overføringene. Vi har jobbet mye for å forstå hva vi skal se etter, sier Fjeldvær.

Forenklet forklart går alarmen i DNB dersom kunden overfører penger til steder hvorfra en rekke faresignaler tikker inn.

– På dette nettstedet, Optionstar.com, var fire land involvert i handelen. Dette er organisert kriminalitet, ikke noen gutteromskriminalitet, sier Fjeldvær.

Finanstilsynet har formidlet en advarsel fra østerrikske finansmyndigheter om selskapet Option Stars Global, men har ikke lagt ut en advarsel fra egen hånd.

– Vi publiserer rutinemessig alle markedsadvarsler vi mottar fra andre lands tilsynsmyndigheter. Egne markedsadvarsler publiseres ikke før vi vet at det aktuelle foretaket også har kontaktet norske kunder. Vi får en håndfull tips om ulovlig virksomhet hver måned. Disse gjelder ikke bare nettsteder, sier direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy i Finanstilsynet.

Blir lurt igjen og igjen

I Økokrims trusselvurdering som ble lagt frem i forrige uke, ble nettopp bedragerier på internett trukket frem som et raskt voksende problem for velstående nordmenn.

– God økonomi gjør norske privatpersoner til attraktive mål for bedragere. Den som utsettes for bedrageri, blir gjerne utsatt for flere typer bedragerier. For eksempel ser vi at personer som er blitt utsatt for datingbedrageri, også er blitt lurt til å investere i binære opsjoner, og til å stille sin bankkonto til disposisjon for pengeoverføringer, sa Økokrim-sjef Trond Schea ved fremleggelsen av rapporten.

Pengene blir borte

Schea viser til at det ofte er utenlandske organiserte kriminelle grupperinger som står bak.

– Hvis pengene forlater landet, er vår erfaring at det er vanskelig å få dem tilbake. Summene den enkelte bedrift og privatperson blir svindlet for, kan være store, sier han.

Salg av binære opsjoner, det vil si at du enten tjener stort eller taper alt, er blitt forbudt i EU og i Norge, men Økokrim tror det bare er et tidsspørsmål før kriminelle finner nye lignende fremgangsmåter for bedrageri.

Liker ikke å bli lurt

Fjeldvær har tidligere sagt til DN at noen kunder nekter for at de er blitt svindlet når banken tar kontakt.

– Det kommer an på hvor mye de har investert. Hvis vi stopper dem tidlig i prosessen, hvor de bare har overført en liten andel, blir de glade når vi ringer. For andre som har investert større summer, er det nok litt vanskelig å innse, sier Fjeldvær.

DNB dekker ikke tapet til kundene så lenge de selv har overført penger frivillig til nettstedet.

– Nei, det gjør vi ikke, men det er viktig for oss å stoppe denne kriminaliteten. Økokrim sier jo at inntektene fra slike type bedragerier brukes til å finansiere annen alvorlig kriminalitet, sier Fjeldvær.

Han håper politiet vil etterforske saken. Ifølge Økokrims trusselvurdering anmelder kun 20 prosent av dem som opplever å bli svindlet på internett, bedrageriet til politiet. I Sverige ble det i fjor anmeldt 209.000 bedragerier, mens det i Norge ble anmeldt i underkant av 20.000 saker

– De lave anmeldelsestallene i Norge knyttes til mørketallsproblematikk. Trusselen vurderes ikke å være mindre, skriver Økokrim i rapporten.

Det har ikke lykkes DN å få en kommentar fra Option Stars Global om anmeldelsen fra DNB.(Vilkår)