Mange viktige huseiersaker står på dagsordenen i 2008. Huseiernes Landsforbund vil særlig ha fokus på lovverket.

Endringer i plan- og bygningsloven
Regjeringen ventes å legge fram et forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Huseiernes Landsforbund håper på en mer aktiv byggekontroll.

- Vi vil jobbe videre for å få avviklet dagens system der myndighetenes kontroll med nybygg har vært basert på skrivebordsbehandling av egenerklæringer fra entreprenører. Vi må få aktiv bygningskontroll tilbake, skriver forbundet.

Relevant informasjon
Takstlovutvalget skal utrede og legge fram forslag til et regelverk som sikrer at det ved markedsføring og salg av boliger foreligger informasjon om relevante forhold ved boligen.

- Huseiernes Landsforbund vil jobbe for at det må gis bedre opplysninger om eiendommenes tilstand, slik at det oppstår færre konflikter og uten at det blir unødvendig dyrt, heter det i meldingen.

Les også:Vil ha lovkrav om boligsalgsrapporter

Huseiernes Landsforbund ønsker også å sikre at det blir tatt hensyn til at både kjøper og selger er amatører og forbrukere.

Ønsker færre konflikter
Huseiernes Landsforbund har nedsatt et utvalg som skal se på muligheten for å få til endringer i avhendingsloven, slik at bolighandel blir mer forutsigbart og antallet konflikter går ned.

Les også:- Hvem kan jeg saksøke?

Jobber for oppsigelige leiekontrakter
En ny husleielov er også på trappene, og Huseiernes Landsforbund har sammen med Leieboerforeningen kommet med forslag til denne.

Noen av forslagene er vurdering av adgang til å ta betalt for tilleggsytelser som vann, kloakk og andre offentlige tjenester der prisingen i dag skjer uavhengig av konsumprisindeksen og uten konkurranse.

En viktig endring i loven er at leiere skal kunne si opp også tidsbestemte avtaler, med mindre annet er særskilt avtalt.

- Dette tydeliggjør situasjonen for partene, noe undersøkelser har vist at det er behov for, påpeker advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.