Torsdag formiddag ble det kjent at regjeringen omorganiserer det såkalte forbrukerapparatet i Norge. All klagebehandling, som til nå har vært delt mellom flere etater, skal samles hos Forbrukertilsynet, mens Forbrukerrådet blir rendyrket som interesseorganisasjon.

Regjeringen jobber med en stortingsmelding om forbrukerpolitikk, kalt forbrukermeldingen, som etter planen skal behandles i vår.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor de kortslutter prosessen på denne måten med et vedtak om omorganisering nå. Det hadde vært mer naturlig om arbeidet med forbrukerapparatets organisering hadde vært en del av forbrukermeldingen, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Hun legger til at de forholder seg til beslutningen og vil samarbeide med både departement, tilsyn og sekretariat i den videre prosessen.

Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.
Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet. (Foto: Kimm Saatvedt)

Forbrukertilsynet deler oppfatningen.

– Vi er overrasket over at dette kommer nå. Det hadde vært en naturlig del av arbeidet etter forbrukermeldingen, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Forbrukerministeren forsvarer tidspunktet.

– Jeg mener det er fornuftig at omorganiseringen er på plass før forbrukermeldingen behandles. Da kan vi se meldingsarbeidet i forhold til dette, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland.

Dramatisk

Forbrukertilsynet får de mest dramatiske endringene i og med at hovedkontoret skal flyttes fra Oslo til grenlandsområdet. Rundt 35 medarbeidere får sin arbeidsplass flyttet til Grenland. I tillegg har regjeringen til vurdering hvor oppgavene, og medarbeiderne i Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget, og Forbruker Europa skal plasseres. Disse utgjør totalt rundt 15 medarbeidere.

– Å flytte Forbrukertilsynet til et annet sted er dramatisk for de ansatte. Men vi er også redde for å miste mye fagkompetanse når fagmiljøet blir brutt opp. Vi har bygget opp fagmiljøet over tid og er stolte av kompetansen vår. Nå må denne bygges opp på nytt som en konsekvens av regjeringens distriktspolitikk, sier Haugseth.

– Jeg vil si stemningen var «blek, men fattet» blant de ansatte da vi informerte dem. Det er ikke lenge siden forrige omorganisering så en slik beskjed oppfattes uansett som dramatisk. Vi mister dyktige kolleger til Forbrukertilsynet, men skal sørge for å kunne bli enda mer slagkraftige og kompromissløse i vårt mandat som ren interesseorganisasjon, sier Blyverket i Forbrukerrådet.

En kalddusj

– Vi er veldig overrasket. Det er dramatisk for de ansatte å få beskjed om at arbeidsplassen skal flyttes. Dette er veldig ferskt ennå og de fleste har ikke fått fordøyet nyheten helt ennå, sier Miriam Karlsen, Juristforbundets tillitsvalgte i Forbrukertilsynet.

Hun sier det er for tidlig å si noe om hvor mange som vil bli med på flyttingen eller om fagforeningen vil gå til noen form for aksjon mot vedtaket.

– Foreløpig ivaretar vi hverandre, og når vi får fordøyet nyheten, vil vi ta diskusjonen rundt hvordan vi forholder oss til dette, sier Karlsen.

Juristforbundets tillitsvalgte i Forbrukerrådet sitter med lignende inntrykk.

– Vi er nettopp ferdige med forrige omorganisering, og nå kommer det en ny veldig brått på. Vi har ikke rukket å ta inn over oss den fulle rekkevidden av dette og vet ikke så mye om når og hvordan gjennomføringen blir, sier tillitsvalgt Helene Folmo Hafnor i Forbrukerrådet.

Hun sier nyheten ble mottatt veldig ulikt i Forbrukerrådet.

– Omorganiseringen fører til at alle mister mange kolleger, selv om vi i hovedsak blir værende der vi er med de samme oppgavene. I de avdelingene som må flytte på seg er stemningen veldig trykket. Vi føler en sterk medfølelse med de kollegene som må flytte på seg, sier Folmo Hafnor. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.