Etterlysning: Har du inntekter i kroner og utgifter i utenlandsk valuta?

KroneKronekursen
Publisert 31. May 2023, kl. 06.14Oppdatert 31. May 2023, kl. 06.14