Ifølge en undersøkelse Norstat har gjort for Menon Economics, eier rundt 200.000 nordmenn bitcoin og annen kryptovaluta. Mange av disse begynte å handle kryptovaluta på slutten av året, da prisene steg som mest. Siden toppnoteringen 17. desember, er kursen på bitcoin mer enn halvert og mange har sett sine beholdninger krympe betraktelig.

Kryptovaluta er skattepliktig for alle som yter skatt til Norge. Det spiller ingen rolle at valutaen er virtuell eller digital, eller at verdiene befinner seg på internett. Og uansett om kursen har stupt i 2018, er det kursene fra 2017 man må skatte av på årets skattemelding.

Det er to ting man må føre i skattemeldingen:

  • Verdien av all kryptovaluta man eide ved årsskiftet skal føres opp som et formuesgode i post 4.5.4 i skattemeldingen. Verdiene må regnes om til norske kroner. Man må betale formuesskatt på 0,7 prosent på formue over 1,48 millioner kroner.
  • Gevinst og tap for alle salg av kryptovaluta man har gjort i løpet av 2017 skal føres i post 3.1.12 (gevinst) eller 3.3.7 (tap). Gevinst skattes med 24 prosent og tap gir 24 prosent fradrag.
Dette ser enkelt ut på papiret, men i praksis kan det være vanskelig å vite nøyaktig hvordan det skal gjøres. Ifølge diskusjonene på norske Facebook-grupper og forum for kryptovaluta er det spesielt to spørsmål som går igjen:
Nøyaktig hvilket tidspunkt skal brukes for årsskifte og hvordan finner jeg ut om jeg hadde gevinst eller tap når jeg handlet en kryptovaluta mot en annen?
Skatteetaten sier det har vært noen henvendelser om dette siden skattemeldingen kom.

– De første dagene etter skattemeldingen ble tilgjengelig har Skatteetaten fått noen titall henvendelser om kryptovaluta og bitcoin, men det er vanlig at flere tar kontakt med spørsmål når leveringsfristen nærmer seg. Vi har nylig oppdatert nettsidene med mer informasjon slik at mange kan finne svar der. Spørsmålene går på hvordan beregne formuesverdi, gevinst- og tapsberegninger, omberegninger og valutakurser, hvilken post dette skal føres i skattemeldingen og dokumentasjonskrav, sier Astrid M. Dugstad Tveter, seksjonssjef i Skattedirektoratet.

Slik finner du verdiene

– Å finne verdien på kryptovaluta man eide ved årsskiftet er det enkleste her. På nettet finner man historiske kurser for de aller fleste kryptovalutaer i dollar, sier Carine Røkenes, advokat i skatteavdelingen hos Deloitte.

Skatteetaten sier til DN at det er greit å bruke sluttkursen for 31.12.17 når man setter verdien. Når man regner om til norske kroner, legger man Norges Banks offisielle valutakurs til grunn.

Gevinst og tap

Å regne ut gevinst og tap på transaksjoner er mer komplisert, spesielt når man har solgt kryptovaluta mot kryptovaluta.

– Vi har kommet frem til en fremgangsmåte som skal holde skattemessig, men man kommer ikke utenom at det er tidkrevende dersom man har mange transaksjoner. I tillegg kreves mer nøyaktighet jo høyere verdiene er, sier Røkenes.

Gevinst eller tap på en transaksjon finner man ved ta verdien av kryptovalutaen man blir sittende igjen med og trekke fra kostprisen på valutaen man solgte.

– Ofte må man innom en tredje kryptovaluta for å få tak i den man vil kjøpe. Det vil si at det kan være en ekstra mellomtransaksjon involvert, sier Røkenes.

Skatteetaten bekrefter at metoden er riktig for å regne gevinst og tap av transaksjoner. De understreker at man må regne ut alle transaksjonene, også mellomtransaksjonene, for at skatteberegningen skal bli riktig.

Røkenes sier at det som er skattemessig gunstig for kryptovaluta, er at man selv kan velge hvilken kostpris man vil legge til grunn dersom man har kjøpt flere ganger.

– Har man gjort flere kjøp av bitcoin til ulik pris og senere selger bitcoin for en annen kryptovaluta, kan man velge at de bitcoin en kjøpte til høyeste pris er de som er solgt først, for å få ned gevinsten og dermed skatten, sier Røkenes.

Også dette bekreftes av Skatteetaten.

– Det vanskeligste på min skattemelding

– Å skatte riktig av kryptovaluta er helt klart det vanskeligste på min skattemelding, sier Sturle Melvær Sunde fra Florø.

Han har eid og handlet med kryptovaluta i flere år.

Sturle Melvær Sunde har handlet med kryptovaluta i flere år.
Sturle Melvær Sunde har handlet med kryptovaluta i flere år. (Foto: Nicklas Knudsen)

– I starten visste ingen hvordan tap og gevinst skulle føres og jeg måtte få hjelp av en regnskapsfører for å rapportere inn etter beste skjønn til Skatteetaten. Det har fått fint, men en avklaring som hjelp til å føre skattemeldingen riktig er sårt trengt, sier Sunde.(Vilkår)

Blokkjedeteknologi på 15 sekunder
Klarer digitaliseringsdirektør Ari Marjamaa i Wallenius Wilhelmsen å forklare blokkjedeteknologi på 15 sekunder?
00:25
Publisert: