– Vi ønsker å effektivisere forbrukerapparatet i Norge. Det fungerer allerede godt, men Forbrukerrådet har til nå hatt en dobbeltrolle som kan svekke rådets legitimitet, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland til DN.

Hittil har Forbrukerrådet både vært en interesseorganisasjon og hatt en del forvaltningsoppgaver. Etter omorganiseringen blir Forbrukerrådet en ren interesseorganisasjon, mens Forbrukertilsynet tar over all klagebehandling og andre forvaltningsoppgaver. Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget avvikles som egne etater og oppgavene overføres til Forbrukertilsynet.

– Vi tror dette gjør forbrukerapparatet tydeligere og mer slagkraftig. Jeg tror Forbrukerrådet får mer frihet ved ikke lenger å ha en dobbeltrolle, sier Helleland til DN.

Forbrukertilsynet flyttes

Forbrukertilsynet har til nå hatt sitt hovedkontor i Oslo. Under omorganiseringen vil hovedkontoret flyttes til Grenland-området, antagelig Skien. Forbrukerrådets kontorer i Tromsø og Stavanger vil overtas av Forbrukertilsynet.

– Det er cirka 30 ansatte som blir direkte berørt av dette, og en slik endring vil naturlig medføre reaksjoner. Regjeringen har en uttalt ambisjon om at offentlige kompetansebedrifter skal etableres utenfor Oslo og å skape arbeidsplasser i hele Norge. Derfor er det like naturlig å legge hovedkontoret utenfor Oslo som i Oslo, sier Helleland.

Har gode erfaringer

Statsråden sier erfaringene med å flytte Arbeidstilsynet til Trondheim har vært gode.

– Det blir en overgangsfase og omstillingsprosessen kan pågå i inntil to år. Vi har forståelse for at dette oppleves som dramatisk for de berørte, men mitt ansvar som statsråd er å bidra til en best mulig organisering av forbrukerapparatet, sier Helleland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.