12. mai vil Norges Bank med stor sannsynlighet sette opp styringsrenten. Dette til tross for at prisveksten, målt ved inflasjonen, ligger langt under Norges Banks mål om en langsiktig inflasjon på 2,5 prosent. Inflasjonen i seg selv taler derfor snarere for en rentenedagang enn oppgang.

Les også: - De <i>vil </i>sette opp renten

Årsaken til at sentralbanken likevel går motsatt vei, er klart uttalt:

"Veksten i boligprisene og konsumet har tiltatt. Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten snart bør settes opp", het det i sentralbankens begrunnelse for at renten ble holdt i ro ved forrige rentemøte.

Børsen "styrer" boligprisen
Men ikke alle synes det er en god nok grunn til å sette opp renten.

- Vi mener at Norges Bank begår en grov feil, sier analysesjef i investeringsrådgivingsselskapet Norcap, Lars H. Mikelsen til DN.no.

Han mener at en renteheving vil virke direkte ødeleggende på norsk økonomi - og samtidig knapt oppnå hensikten: Å få dempet boligprisveksten.

- Boligprisene er relativt insensitive til renter. Boligprisene har historisk hatt nærere sammenheng med Oslo børs enn med rentenivået, utdyper han.

Dersom renteheving skal føre til lavere vekst i boligprisene, må det i så fall saftige rentehopp til. Og hva skjer da? Jo, resten av norsk økonomi blir rammet i sammme slengen, mener Mikelsen.

Gir "boom-bust"
- Krafig renteøkning er som å teppebombe etterspørselsiden i økonomien. Dette fører i seg selv til sterkere ”boom-bust”-sykluser, siden hele økonomien bremses når det ikke er behov for det og deretter må det gis gass fordi det ble bremset for mye i utgangspunktet, sier han.

Dersom renten settes opp, vil det blant annet gjøre det dyrere å bygge boliger - og boligmangel er ifølge Mikelsen en av de viktigste grunnene til at boligprisene stiger så kraftig.

- Norges Bank prøver å påvirke ting de ikke kan styre. Grunnen til økte boligpriser er optimisme og fremtidsutsikter, og viktigst av alt er tilbudssiden. Det bygges lite i de attraktive områdene, mener han.

Bedre med kredittbegrensninger
Å bruke renten mot boligprisutviklingen kan fort bli en "evig" runddans.

- Det som avgjør hvor mye folk betaler for boligene, er hvor mye de faktisk får lånt. Stiger renten, kutter man først på annet forbruk helt til renten er så høy at folk faktisk begynner å slite. Og da har man allerede en situasjon med stygg utvikling på børsen og i norsk økonomi, med påfølgende behov for å sette ned renten igjen, forklarer analysesjefen.

- Men hvis ikke Norges Bank kan hindre for stor boligprisvekst, hvem eller hva skal da gjøre det?

- Politikerne kunne gjort noe med bygningskravene som gjør boliger dyre å bygge. De kunne ha bygget ut infrastruktur som gjør det lettere å pendle. Men kanskje mest effektivt, vil være å innføre kredittbegrensninger ala maksimal belåningsgrad, grenser for avdragsfrihet også videre, sier Mikelsen.

Selv om han ikke er enig i Norges Banks begrunnelse for å sette opp renten, deler han bankens bekymring for økte boligpriser og høyere belåningsgrad.

- Det er jo et problem. Se bare hvor Irland endte opp. Det er en grunn til at sentralbanken og Finanstilsynet adresserer dette gang på gang. Poenget mitt er at renten ikke er det mest effektive virkemiddelet for å dempe boligprisveksten, påpeker analysesjefen i Norcap, Lars H. Mikelsen.

Les også: - De <i>vil </i>sette opp renten

<b>Flere vil slite med rentebyks</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.