Har du aksjefond eller aksjer du har store latente gevinster på, men som ikke har levert god avkastning de siste årene, har du mulighet til å flytte de over i en aksjesparekonto i løpet av 2018 uten at gevinstskatt utløses.

Selve produktet aksjesparekonto ble lansert 1. september av mange banker og fondsleverandører, og ifølge administrerende direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening (Vff) er det blitt åpnet mellom 200.000 og 300.000 kontoer.

– Det vil si at det er mange som ikke har opprettet en slik konto. Mange flere bør gjøre det. Jeg er glad overgangsvinduet er utvidet ut 2018. Det gjør at flere får det med seg, sier han.

Men han advarer dem som åpner en slik konto om å gjøre for hyppige salg og kjøp av aksjefond og aksjer.

– I jakten på skatteoptimalisering så er det mange som hopper fra fond til fond. Resultatet kan fort bli lavere avkastning, både på grunn av kostnader og fordi det viser seg at gresset ikke nødvendigvis er grønnere på den andre siden, advarer Zakariassen.

Kan få lavere skattefritt utbytte

En ulempe ved aksjesparekonto, er at det såkalte skjermingsfradraget – det skattefrie utbytte på fond og aksjer – blir regnet ut fra det laveste innskuddet du har hatt på kontoen i løpet av året. Det vil si at hvis du flytter over fond med en verdi på 50.000 kroner i mars neste år, og så investerer 100.000 kroner i fond og aksjer i mai, blir skjermingsfradraget beregnet fra verdien på 50.000 kroner. I dag er skjermingsrenten på 0,4 prosent, så det skattefrie utbytte er minimalt, men dette kan endre seg dersom renten stiger igjen.

For mange av dem som har opprettet en aksjesparekonto siden 1. september har det ikke gått knirkefritt å overføre fond og aksjer til aksjesparekontoen. DN har fått innspill fra flere kunder som har ventet flere måneder på at fond og aksjer de har bedt leverandørene overføre til aksjesparekonto.

Vil utvise «noe skjønn»

Zakariassen i Vff har i et brev til Skatteetaten bedt det ta hensyn til forsinkelsene når den skal beregne skjermingsfradrag for 2017, slik at kundene ikke får skjermingsfradraget beregnet på en saldo som ikke inneholder fond eller aksjer som er bedt overflyttet til kontoen.

Skatteetaten svarer at den vil utvise «noe skjønn», men at det kun er aksjer og fond som faktisk er overført til aksjesparekontoen senest ved utgangen av 2017 som blir med i beregningen av skjermingen. (Vilkår)

Den nybygde garasjen rommer knapt bilen
Tore Johansen og de andre beboerne ble lovet større garasjer enn det som ble bygget. Nå får de knapt plass til bilen og saken har endt i retten.
01:30
Publisert: