Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier at det var som forventet at Norges Bank holdt styringsrenten uendret, og at de gjentok budskapet om neste renteheving i juni. Men at ordlyden fra sentralbanken samtidig bærer preg av at det er risiko for oppjustering av rentebanen på neste møte i juni.

– Dette bygger oppunder at det kommer en oppjustering av rentebanen i juni, sier Hov, som samtidig mener det er litt tidlig å konkretisere hvor stor oppjusteringen kan bli.

– Men jeg vil si det er en risiko for at det kommer en renteøkning til i år, og dette blir det store temaet inn mot rentemøtet i juni, sier Hov.

Han syns Norges Bank legger enda noe mer vekt på inflasjonsutsiktene.

– Det som er også er viktig å påpeke, er at de sier at arbeidsmarkedet er stramt og ledigheten er lavere enn de hadde tenkt. Riktignok var kjerneinflasjonen lavere enn ventet i mars, men de toner ned betydningen av det, for det er et sterke globale pris impulser i sving, og i tillegg er lønnsveksten på vei opp. Det kan gi grobunn for desto høyere kjerneinflasjon i neste runde, sier Hov.

Hov påpeker at etter dagens rentebeslutning har kronen svekket seg marginalt.

– Men ettersom den har styrket seg i forkant er det ingen stor endring, så markedet leser dette som at Norges Bank langt på vei anerkjenner risken for oppjustert rentebane, sier han.

Høyeste nivå siden 2009

Videre planlegger Norges Bank syv rentehevinger innen utgangen av 2023. Med det ender styringsrenten på 2,5 prosent mot slutten av året.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland mener at Norges Bank holder stø kurs mot rentehopp i juni.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland mener at Norges Bank holder stø kurs mot rentehopp i juni.
Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland mener at Norges Bank holder stø kurs mot rentehopp i juni. (Foto: Fredrik Solstad)

– Pressemeldingen inneholder ikke noen nye signaler, og planen er ennå å gå gradvis frem med rentehoppene, ettersom det er usikkerhet om den økonomiske utviklingen, og om hvordan husholdningene vil tilpasse seg et høyere rentenivå, sier hun og legger til:

– Men, som i mars, påpeker komiteen at dersom det skulle bli utsikter til mer varig høy prisvekst, så kan renten bli satt raskere opp, sier Haugland.

DNB Markets holder en knapp på at renten settes opp en gang i kvartalet fremover, til en topp på 2,5 prosent i slutten av 2023.

– Det er det høyeste nivået siden 2009, sier Haugland.

Høyere lønns- og prisvekst

I drøftingen av risikobildet var komiteen opptatt av at det er stor usikkerhet om konsekvensene for økonomien av krigen i Ukraina.

Komiteen var også opptatt av risikoen for at lønns- og prisveksten skyter fart her hjemme. Blir det utsikter til mer varig høy prisvekst, kan renten, ifølge Norges Bank, bli satt raskere opp enn renteprognosen i forrige pengepolitiske rapport tilsier.

– Vi venter også en ny renteøkning i juni, men mener fortsatt at markedsforventningene er i overkant aggressive, i alle fall mot slutten av neste år, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.
– Vi venter også en ny renteøkning i juni, men mener fortsatt at markedsforventningene er i overkant aggressive, i alle fall mot slutten av neste år, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank. (Foto: Mikaela Berg)

– Samlet betyr det at oppsiderisikoen man pekte på i mars, i form av risiko for høyere lønns- og prisvekst, foreløpig ikke har materialisert seg. Det betyr at de holder seg til strategien om en gradvis renteoppgang, det vil si en renteøkning hvert kvartal, sier sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum og legger til:

– Vi venter også en ny renteøkning i juni, men mener fortsatt at markedsforventningene er i overkant aggressive, i alle fall mot slutten av neste år, sier han.

Lite tro på raskere rente

Sjeføkonom Kjetil Olsen mener signalene som kom fra Norges Bank var som forventet. At renten skal bli satt opp raskere enn det den foreløpige rentebanen til Norges Bank tilsier, har han lite tro på.

– Norges Bank sier at da må det bli utsikter til høyere, varig prisvekst. Hvis det skal bli det må vi få en mye høyere lønnsvekst. Det skal mye til av andre bevegelser i markedet for at de skal gå for en raskere renteheving. Da må vi se at lønnsveksten skyter signifikant mer opp, sier Olsen.

– Sånn som oppgjørene har landet, er det lite som indikerer det. De kan selvfølgelig ende noe høyere, men det vi ser til nå er rimelig i tråd med det Norges Bank hadde antatt på forhånd.

Sjeføkonom Kjetil Olsen mener signalene som kom fra Norges Bank var som forventet. At renten skal bli satt opp raskere enn det den foreløpige rentebanen til Norges Bank tilsier, har han lite tro på.
Sjeføkonom Kjetil Olsen mener signalene som kom fra Norges Bank var som forventet. At renten skal bli satt opp raskere enn det den foreløpige rentebanen til Norges Bank tilsier, har han lite tro på. (Foto: Elin Høyland)

Olsen mener det er lite som tyder på at lønnsveksten vil «stikke av gårde». Samtidig vil det ta tid før Norges Bank får informasjon om det eventuelt er tilfelle.

– Jeg tror de er fornøyde med oppgjøret i frontfaget, som var nokså moderat. Det var ikke et oppgjør som vi hadde i 2000, med seks prosent lønnsramme.

Norges Bank planlegger syv rentehevinger innen utgangen av 2023. Med det ender styringsrenten på 2,5 prosent mot slutten av året.

– Det skal mye til for at de går raskere frem, da må de i så fall løfte rentene lenger ut. Det er en mer nærliggende strategi for dem i det scenarioet. De har lenge pekt på at de urolige for hvordan husholdningene vil respondere på veldig raske rentehevinger. De har stilt seg inn på ett prosentpoeng i året, som er en grei marsjfart uten å få et sjokk i økonomien.

– Går det for raskt, kan ting snu om litt brått, det er de heller ikke interessert i.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.