– Vi ser at bankene strammer inn i utlånene til husholdningene, og bankene ser ut til å holde mer tilbake på kreditten. De er mer forsiktige, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

Sentralbanken spør hvert kvartal de største bankene i det norske markedet om endringer i etterspørselen og tilbudet av lån til privatpersoner og bedrifter, også kjent som utlånsundersøkelsen. Torsdag formiddag la Norges Bank frem utlånsundersøkelsen for tredje kvartal.

Undersøkelsen viser at til tross for økte renter og høye priser var kreditpraksisen hos bankene både for husholdninger og ikke-finansielle foretak om lag uendret i tredje kvartal. Grunnet de makroøkonomiske utsiktene, ventes det likevel innstramning i kredittpraksis overfor husholdninger i fjerde kvartal.

Bekrefter fall i boligmarkedet

Undersøkelsen viser videre at etterspørselen etter lån fra husholdninger og ikke-finansielle foretak falt litt i tredje kvartal. Ifølge Midtgaard bidrar fallet i låneetterspørsel til å dempe kredittveksten, og bekrefter bankens forventninger om redusert boligprisutvikling.

– Vi ser for oss et betydelig fall i løpet av høsten, mer enn de typiske sesongeffektener, sier Midtgaard.

I begynnelsen av oktober ble det klart at Finanstilsynet anbefaler å stramme inn kravene for å få boliglån. Det innebærer at man vil kunne låne mindre til bolig etter nyttår – dersom Finanstilsynet får det som det vil.

– Undersøkelsen bekrefter nedsiderisikoen for boligprisene i tiden fremover, konkluderer Midgaard.

Hun understreker likevel at dagens undersøkelse ikke oppfattes som noe dramatisk.

Økt bruk av avdragsfrihet

Samtidig som at færre tar opp nye lån, øker bruken avdragsfrihet.

De siste månedene har Norges Bank tatt i bruk sterke midler mot den galopperende inflasjonen, i form av uvanlig bratte rentehevinger. Fra en nullrente under pandemien ligger styringsrenten nå på 2,25 prosent, og boliglånsrentene har fulgt etter.

Torsdag forrige uke uttrykte leder for personmarked i Nordea Norge, Randi Marjamaa, bekymring grunnet økning i antall kunder som ber om avdragsfrihet.

Norges Banks undersøkelse bekrefter Marjamaas bekymring: Fire av ti banker rapporterte om noe økt bruk av avdragsfrihet på nye lån i tredje kvartal og seks banker venter noe økning i fjerde kvartal.

Ingen banker rapporterte om endringer i nedbetalingstid, ifølge undersøkelsen.

Strammere kredittpraksis

Etterspørselen for lån til ikke-finansielle foretak var litt lavere i tredje kvartal. Det samme gjaldt etterspørselen etter lån til næringseiendom, viser undersøkelsen.

Utviklingen i år gjør at bankene stiller noe høyere krav til egenkapital og betjeningsevne for nye lån til næringseiendom, viser undersøkelsen.

Tredje kvartal var også preget av en noe strammere kredittpraksis, og flere banker rapporterte at både de makroøkonomiske og næringsspesifikke utsiktene isolert sett bidro til dette. De fleste forventer at disse utsiktene vil ha en noe innstrammende effekt også i fjerde kvartal.

Ingen spesifikke næringer ble spesielt rammet av en strammere kredittpraksis. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.