Erstatningene sørger for at pasienter og pårørende får dekket det økonomiske tapet som skaden ved feilbehandling har påført dem. Mange pasienter som har fått omfattende og varige skader, får også erstatning for redusert livskvalitet.

– Vi vet at det å få erstatning for en pasientskade når man har blitt feilbehandlet, er viktig for dem som er berørte, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

Dekning av inntektstap som følge av skader utgjorde 39 prosent av erstatningene NPE har utbetalt hittil i år.

NPE har i første kvartal i 2018 mottatt 1.548 saker, og venter å totalt motta 600 saker i hele 2018. I de tre første månedene i 2017 ble det utbetalt 235 millioner kroner i erstatningsutbetalinger.

– Det viktige for oss er ikke hvor mange saker vi mottar i løpet av året, men at pasienter og pårørende som mener de kan ha rett til erstatning, sender inn en søknad til oss, slik at vi kan vurdere kravet, sier Jørstad.(Vilkår)

Slik ble denne skulpturen symbolet på Oslo Børs
– Vi har til og med oppkalt en markedsplass etter den, sier kommunikasjonsdirektør Per Eikrem ved Oslo Børs
03:10 Min
Publisert: